گزارش عملکرد کمیته ترفیعات دانشگاه کاشان در سال‌های ۹۸-۹۷

۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۴:۳۷ کد : ۱۱۵۰۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۰۵۰

گزارش عملکرد کمیته ترفیعات در سال 98

مدیر نظارت، سنجش و کیفیت آموزشی و دبیر کمیته ترفیعات دانشگاه کاشان درخصوص عملکرد کمیته ترفیعات دانشگاه در سال 98 بر اساس دستورالعمل جدید مصوب هیات امنا گفت: 316 پرونده و مدارک فعالیت های پژوهشی، آموزشی و اجرایی اعضای هیات علمی پیمانی و رسمی دانشگاه در14 جلسه توسط کمیته ترفیعات بررسی و پایه ترفیع سالانه، پایه بورس تحصیلی، پایه تشویقی اجرایی و پژوهشی و پایه اعضای مامور به تحصیل به واجدین شرایط عضو هیات علمی در سال 98 اعطاء شد.

دکتر سید احمد مدنی تعداد پرونده های متقاضی محاسبه و ذخیره امتیازات پژوهشی سال 98 را 23 مورد  عنوان کرد و افزود:  در سال گذشته 198 مورد پایه ترفیع اعضای رسمی و 56 مورد پایه ترفیع اعضای پیمانی این دانشگاه به تصویب رسید.

دبیر کمیته ترفیعات دانشگاه تصویب 2 پایه ترفیع اعضای مامور به تحصیل، 32 پایه بورس تحصیلی را از دیگر فعالیت های کمیته ترفیعات دانشگاه عنوان کرد و گفت: در سال گذشته همچنین 8 پایه تشویقی فعالیت های اجرایی موضوع بند 7 ماده 53 آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مربوط به سال 98  و 20 پایه تشویقی به بالاترین امتیازات پژوهشی موضوع بند 1 ماده 53 آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مربوط به سال قبل به تصویب رسید.

دکتر مدنی در ادامه خاطر نشان کرد: به 10 مورد از اعتراضات در خصوص نحوه امتیاز دهی، بررسی مجدد پرونده ترفیعات رسیدگی گردید و تنها 5 مورد از مجموع پرونده های ارسالی ( 317 پرونده) از سوی اعضای هیات علمی دانشگاه مورد موافقت قرار نگرفت.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای ارزنده اعضای محترم هیات علمی در راستای انجام وظایف آموزشی و پژوهشی و عرض خدا قوت به همکاران، ابراز امیدواری نمود تا همکاران گرامی نسبت به بروز رسانی صفحه شخصی، بارگذاری و گزارش فعالیت های خود در سامانه های مربوط و تکمیل و ارسال درخواست خود حداقل یک ماه قبل از تاریخ ترفیع اقدام نمایند تا احکام ترفیع به موقع صادر شود.

گزارش عملکرد کمیته ترفیعات دانشگاه در سال 97

مدیر نظارت، سنجش و کیفیت آموزشی و دبیر کمیته ترفیعات دانشگاه کاشان در خصوص عملکرد کمیته ترفیعات دانشگاه در سال 97  گفت: 311 پرونده و مدارک فعالیت های پژوهشی، آموزشی و اجرایی اعضای هیات علمی پیمانی و رسمی دانشگاه در 16 جلسه توسط کمیته ترفیعات بررسی و پایه ترفیع سالانه، پایه بورس تحصیلی، پایه تشویقی و پایه اعضای مامور به تحصیل به واجدین شرایط عضو هیات علمی در سال 97 اعطاء شد.

دکتر سید احمد مدنی  به تصویب 9 مصوبه در کمیته ترفیعات در سال97 اشاره کرد و افزود: همچنین در سال 97 تعداد 9 پرونده مربوط به متقاضیان محاسبه و ذخیره امتیازات پژوهشی اعضای هیات علمی بررسی و اعمال گردید.

وی خاطر نشان کرد: در سال 97 به حدود  167 مورد پایه ترفیع اعضای رسمی و 96 مورد پایه ترفیع اعضای پیمانی این دانشگاه به تصویب رسید.

دبیر کمیته ترفیعات دانشگاه تصویب 6 پایه ترفیع اعضای مامور به تحصیل، 21 پایه بورس تحصیلی در مقطع دکترا، و تصویب 1 پایه بورس تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد را از دیگر فعالیت های کمیته ترفیعات دانشگاه عنوان کرد و گفت: در سال 97 همچنین 6 پایه تشویقی فعالیت های اجرایی موضوع بند 7 ماده 53 آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مربوط به سال 97  و 18 پایه تشویقی به بالاترین امتیازات پژوهشی موضوع بند 1 ماده 53 آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مربوط به سال قبل به تصویب رسید.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: به 13 مورد از اعتراضات در خصوص نحوه امتیاز دهی، بررسی مجدد پرونده ترفیعات رسیدگی گردید و تنها 2 مورد از مجموع پرونده های ارسالی (311 پرونده) از سوی اعضای هیات علمی دانشگاه مورد موافقت قرار نگرفت.

وی در پایان ابراز امیدواری نمود تا همکاران محترم هیات علمی ضمن انجام وظایف آموزشی و پژوهشی، نسبت به بروز رسانی صفحه شخصی، بارگزاری و گزارش فعالیت های خود در سامانه های مربوط و تکمیل و ارسال درخواست خود حداقل یک ماه قبل از تاریخ ترفیع اقدام نمایند تا احکام ترفیع به موقع صادر شود.

کلید واژه ها: نظارت، سنجش و کیفیت آموزشی کمیته ترفیعات معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان


( ۵ )

نظر شما :