رییس دانشگاه کاشان: رسانه رکن چهارم حاکمیت و موتور محرکه توسعه است

۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | ۲۳:۳۶ کد : ۱۱۴۹۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۱۷۹

رییس دانشگاه کاشان با تبریک روز خبرنگار مقارن با  اعیاد قربان و غدیر، و تشکر از زحمات خبرنگاران در زمینه اطلاع رسانی به جامعه گفت: رسانه در جوامع پیشرفته رکن چهارم توسعه است.

دکتر عباس زراعت در جمع خبرنگاران؛ رسانه را مهمترین عنصر شکل دهی افکار عمومی ، چشم ناظر مردم در ارکان حکومتی و موتور محرکه توسعه همه جانبه عنوان کرد و افزود: رسانه خود هم نیاز به توسعه دارد و  توسعه کشور مستلزم رسانه توسعه یافته است.

وی با بیان اینکه فضای آزاد، پیش شرط توسعه رسانه می باشداظهار داشت: عدم سانسور و کنترل، لازمه  رسانه توسعه یافته است.

رییس دانشگاه کاشان رفع انحصار را از دیگر موارد مهم در فعالیت  رسانه عنوان کرد و اظهار داشت: اطلاع رسانی نباید در انحصار یک رسانه خاص یا سازمان خاصی باشد.

وی خاطر نشان کرد: رسانه ها باید در بین مردم اعتمادسازی کرده و واقعیت ها را بیان کنندوگرنه مردم استقبالی از آنها نخواهند کرد.

دکتر زراعت با بیان اینکه رسانه باید مستقل از قدرت  باشد افزود: اگر رسانه ای وابسته به قدرت باشد نمی تواند رسانه توسعه یافته ای باشد..

وی  با اشاره به اینکه رسانه ها باید نقدشان منصفانه بوده و جهت دار نباشند، خاطر نشان کرد: رسانه ها باید مطالبه گر  و منزلت اجتماعی داشته باشند.

وی تاکید کرد: خبرنگاران اخلاق حرفه ای را مورد توجه  توجه قرار دهند و به  کار علمی و حرفه ای  در خبر رسانی توجه داشته باشند .اگر رسانه توسعه یافته با این مشخصات در کشور بوجود آید موجب رشد و پیشرفت کشور  هم می شود .

رییس دانشگاه کاشان نقش رسانه ها را در شرایط کرونا حائز اهمیت دانست و افزود: در این زمان باید از این فرصت ها استفاده کرد و شرایط  را به نحو مناسب برای مردم بازگو کرد.در دوران پسا کرونا تمامی فعالیت ها بویژه فعالیت رسانه ای متحول می گردد و شرط بقای آنها هماهنگی با تحولات جدید است.

کلید واژه ها: رسانه نشست خبری مصاحبه مطبوعاتی دانشگاه کاشان خبرنگار 17 مرداد روز خبرنگار رییس دانشگاه دکتر زراعت


نظر شما :