انتشار سومین شماره دوفصلنامه علمی «هنرهای صناعی ایران »

۱۹ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۵ کد : ۱۰۹۰۲ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۴۷۳

 سومین شماره پیاپی دوفصلنامه علمی« هنرهای صناعی ایران » (یا شماره ۱سال دوم) آن از سوی گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان  منتشر گردید.

مدیر گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان وسردبیر دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران گفت:  دراین شماره شش مقاله علمی پژوهشی از اساتید و پژوهشگران درزمینه هنرهای گوناگون سنتی وصناعی ایران ارائه گردیده است.

دکتر امیر حسین چیت سازیان افزود: علاوه برمحققان ومولفان ایرانی برای اولین بار در این  نشریه از مقاله یکی از پژوهشگران برجسته اروپایی  پروفسور مارکوس ریتر استاد دانشگاه وین در رابطه با یک تحقیق مهم تاریخی درزمینه آبگینه استفاده شده است.

وی خاطر نشان کرد: « ضرورت توجه به جنبه های فطری در آموزش صنایع دستی معاصر» ، « تعامل صورت ومحتوی در کشکول های فلزی دوران صفوی وقاجار» ،« مطالعه تطبیقی پوشش خسرو وشیرین در متن منظوم نظامی گنجوی و نگاره های آن» ،« سفالینه های نیشابور و سامرا در قرون سوم وچهارم هجری » ،« از شکار تا کار زار: مضامین رزمی و نظامی در نقاشی قاجار »، « کاشی های شیشه  ای در قصرهای عباسی، تنگ آبگینه ی تهران و کف آب گونه کاخ حضرت سلیمان» مقالات  درج شده در این شماره است .

مجله هنرهای صناعی ایران براساس مجوز ۵۴۸۰۵/۱۸/۳ مورخ  1395/3/22کمیسیون نشریات علمی  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و مجوز ۸۱۴۶۸ مورخ 1396/12/14 وزارت فرهنگ  وارشاد اسلامی  انتشار می یابد.

 اعضاء هیات تحریریه  نشریه آقایان دکتر هادی ندیمی، دکتر سید سعید سید زاویه، دکتر حسین زمرشیدی ، دکترعلی رضا طاهری، دکتر احمد اکبری، دکترعباس اکبری و دکترامیر حسین چیت سازیان  می باشند که دکترعباس اکبری  مدیر مسئول و دکتر چیت سازیان سردبیری این نشریه را بر عهده دارند.

بدینوسیله از کلیه استادان و پژوهشگران  هنر های صناعی وسنتی دعوت می گردد که با مراجعه به پایگاه اینترنتی نشریه : به آدرس  http://his.kashanu.ac.ir  مقالات  علمی پژوهشی خود را درچارچوب محور های مجله  ارسال نمایند.

                                 

      

 

            

 

کلید واژه ها: مجله علمی پژوهشی هنرهای صناعی ایران دانشگاه کاشان


( ۱ )

نظر شما :