کسب رتبه پنجم دانشگاه کاشان در نظام رتبه‌بندی یورپ در میان دانشگاه‌های جامع کشور

تعداد بازدید:۱۸۵۷
کسب رتبه پنجم دانشگاه کاشان در نظام رتبه‌بندی یورپ در میان دانشگاه‌های جامع کشور

در جدیدترین اعلام  نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه عملکرد علمی (یورَپ) 2019، دانشگاه کاشان با کسب امتیاز  235 امتیاز در جایگاه 1018 جهان، 16ام کشور 5ام در میان دانشگاه‌های جامع کشور قرار گرفت.

به گزارش  پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، «دانشگاه صنعتی خاورمیانه» در ترکیه این نظام رتبه‌بندی را مدیریت و روزآمد می‌کند و در ویرایش ۲۰۱۹ آن، دانشگاه تهران با رتبه ۲۶۷ جهانی در جایگاه نخست ملی جای گرفته است.

«یورَپ» از نظام‌های رتبه‌بندی جهانی است که مؤسسه‌های جهان‌تراز را شناسایی و جایگاه آنها را در برابر یک‌دیگر ارزیابی می‌کند. شمار مقاله‌ها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، بهره‌وری علمی، تأثیر پژوهشی، و همکاری جهانی؛ شش سنجه کلیدی نظام «یورپ» برای ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی است.

منبع خبر:

وزارت علوم

شاخص های این نظام رتبه بندی:

انعکاس خبر:

روزنامه عصر توسعه

کاشان فردا

جدول ۱. رتبه مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یورَپ»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبه ملی

رتبه جهانی

دانشگاه تهران

۳۹۰.۸

۱

۲۶۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

۳۵۰.۹۳

۲

۴۱۳

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۳۳.۴۴

۳

۴۷۶

دانشگاه تربیت مدرس

۳۲۱.۹۹

۴

۵۲۶

دانشگاه صنعتی شریف

۳۱۹.۶۶

۵

۵۳۷

دانشگاه صنعتی اصفهان

۳۰۷.۸۵

۶

۵۸۸

دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۹۹.۸

۷

۶۲۰

دانشگاه تبریز

۲۹۰.۷۱

۸

۶۷۱

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۸۹.۱۱

۹

۶۸۱

دانشگاه شیراز

۲۸۸.۱۷

۱۰

۶۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

۲۸۴.۷۸

۱۱

۷۱۱

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۲۴۸.۱۱

۱۲

۹۲۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

۲۴۵.۹۹

۱۳

۹۴۲

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲۴۴.۳۹

۱۴

۹۵۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

۲۴۴.۳۷

۱۵

۹۵۵

دانشگاه کاشان

۲۳۵.۷۲

۱۶

۱۰۱۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

۲۳۳.۴۵

۱۷

۱۰۴۵

دانشگاه گیلان

۲۳۳.۲

۱۸

۱۰۴۷

دانشگاه اصفهان

۲۳۰.۸۷

۱۹

۱۰۶۲

دانشگاه سمنان

۲۲۲.۵۶

۲۰

۱۱۳۰

دانشگاه بوعلی سینا

۲۱۷.۵۵

۲۱

۱۱۷۹

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

۲۱۶.۴۱

۲۲

۱۱۸۶

دانشگاه رازی

۲۱۶.۰۴

۲۳

۱۱۹۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

۲۱۴.۳۲

۲۴

۱۲۱۰

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۲۰۸.۶۷

۲۵

۱۲۶۹

دانشگاه یاسوج

۲۰۰.۰۱

۲۶

۱۳۴۴

دانشگاه مازندران

۱۹۹.۶۱

۲۷

۱۳۴۸

دانشگاه ارومیه

۱۹۷.۸۶

۲۸

۱۳۶۴

دانشگاه صنعتی سهند

۱۹۲.۲۹

۲۹

۱۴۲۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بقیه ا … (عج)

۱۹۰.۲۳

۳۰

۱۴۴۶

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

۱۸۳.۱۴

۳۱

۱۵۱۴

دانشگاه محقق اردبیلی

۱۸۲.۹۲

۳۲

۱۵۱۷

دانشگاه یزد

۱۸۰.۴۷

۳۳

۱۵۴۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

۱۷۹.۸۷

۳۴

۱۵۴۸

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

۱۷۵

۳۵

۱۵۹۶

دانشگاه صنعتی شاهرود

۱۷۳.۰۹

۳۶

۱۶۲۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

۱۶۹.۴۸

۳۷

۱۶۶۸

دانشگاه شهرکرد

۱۶۹.۰۹

۳۸

۱۶۷۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

۱۶۸.۰۵

۳۹

۱۶۸۰

دانشگاه صنعتی شیراز

۱۶۳.۷۷

۴۰

۱۷۳۳

دانشگاه الزهرا (س)

۱۴۹.۶۱

۴۱

۱۹۱۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

۱۴۳.۵۶

۴۲

۱۹۹۰

دانشگاه شاهد

۱۳۱.۸۲

۴۳

۲۱۲۹

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

۱۲۸.۹۳

۴۴

۲۱۷۷

دانشگاه خلیج فارس

۱۲۰.۷۹

۴۵

۲۳۰۴

کلید واژه ها: نظام رتبه بندی نظام بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها


( ۵ )

نظر شما :