بر اساس رتبه بندی سال ۲۰۲۰ پایگاه علمی تایمز ؛ کسب رتبه برتر دانشگاه کاشان در حوزه های علوم فیزیکی و مهندسی فناوری

تعداد بازدید:۲۹۵۲
بر اساس رتبه بندی سال ۲۰۲۰ پایگاه علمی تایمز ؛ کسب رتبه برتر دانشگاه کاشان در حوزه های علوم فیزیکی و مهندسی فناوری

حضور چشمگیر دانشگاه های ایران در حوزه های مختلف علمی

دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: از میان ۱۱ حوزه موضوعی که رتبه بندی تایمز اعلام کرده است دانشگاه‌های ایران توانسته اند در ۱۰ حوزه موضوعی پزشکی ، علوم فیزیکی، هنر و علوم انسانی، روانشناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد و تجارت، علوم زیستی، آموزش، علوم کامپیوتری و مهندسی و فناوری در بین دانشگاه‌های برتر جهان قرار گیرند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل ازپایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، این حوزه‌های موضوعی شامل مهندسی و فناوری ، علوم زیستی ، علوم فیزیکی هنر و علوم انسانی ، پزشکی ،اقتصاد و تجارت ، علوم اجتماعی ، علوم کامپیوتر، روانشناسی، آموزش و حقوق است.
دکتردهقانی افزود: رتبه‌بندی موضوعی تایمز نیز بر اساس همان ۱۳ شاخص عملکردی رتبه‌بندی جهانی تایمز انجام می شود اما هر کدام از این شاخص‌ها متناسب با هر حوزه موضوعی مجدداً محاسبه می شود و رتبه های اعلام شده توسط این رتبه بندی، متأثر از وزن زیادی است که به استنادها می دهد.
وی گفت: دانشگاه تهران در حوزه‌های آموزش با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱، هنر و علوم انسانی با رتبه ۴۰۱+، علوم اجتماعی با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱ و روانشناسی با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱ تنها دانشگاه ایران در بین دانشگاه‌های برتر جهان در این حوزه ها می باشد.
دکتر دهقانی افزود: در حوزه اقتصاد و تجارت از ایران ۴ دانشگاه در میان ۶۳۲ دانشگاه برتر جهان قرار دارند که دانشگاه علم و صنعت ایران با بازه رتبه ای ۳۰۰-۲۵۱ رتبه اول، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تهران با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱ رتبه دوم و دانشگاه اصفهان با قرار گرفتن در بازه رتبه ای +۵۰۱ رتبه سوم را در جمع دانشگاه‌های برتر جهان دارا هستند.
رئیس ISCگفت: در حوزه پزشکی از ایران ۹ دانشگاه در میان ۷۷۵ دانشگاه برتر جهان قرار دارند دانشگاه علوم پزشکی تهران با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱ در بین دانشگاه های ایرانی رتبه نخست را دارد و در رتبه های بعدی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تبریز با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی شیراز و دانشگاه شاهد با رتبه +۶۰۱ در بین دانشگاه‌های برتر قرار دارند.
دکتر دهقانی افزود: در حوزه علوم زیستی ۱۴ دانشگاه از ایران در بین ۸۲۱ دانشگاه برتر جهان در این حوزه قرار دارند که دانشگاه صنعتی اصفهان با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ رتبه اول دانشگاه های ایران را دارد و پس از آن، دانشگاه های بوعلی سینا، فردوسی مشهد، گیلان، علوم پزشکی ایران، اصفهان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شهرکرد، شیراز، تبریز، تهران، شهید چمران اهواز و ارومیه با بازه رتبه ای ۶۰۱+ در این فهرست دیده می شوند.
وی افزود: در حوزه علوم فیزیکی ۳۱ دانشگاه از ایران در میان ۱۰۵۴ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شوند که دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۳۰۰-۲۵۱ و دانشگاه یاسوج با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱ و دانشگاه کاشان با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱ در بین دانشگاه های ایران به ترتیب در رتبه اول و دوم و سوم قرار دارند.
دکتر دهقانی در ادامه گفت: دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت ایران با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه های بوعلی سینا، فردوسی مشهد، گیلان، صنعتی اصفهان، دانشگاه کردستان، دانشگاه مازندران، دانشگاه سمنان، شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه شیراز، تبریز، تهران با بازه رتبه ای ۸۰۰-۶۰۱ و دانشگاه های الزهرا، شهید مدنی آذربایجان، بیرجند، اصفهان، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی و شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، شهرکرد، صنعتی شاهرود، ارومیه، یزد و زنجان با بازه رتبه ای +۸۰۱ در این فهرست دیده می شوند.
رئیس ISCگفت:در حوزه علوم کامپیوتری ۱۲ دانشگاه از ایران در بین ۷۴۹ دانشگاه برتر جهان قرار دارند که دانشگاه صنعتی شریف با بازه رتبه ای ۲۵۰-۲۰۱، دانشگاه تهران با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱ و دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان و شیراز با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱، دانشگاه های تبریز و شهید بهشتی با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه های فردوسی مشهد، اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی و شهید باهنر کرمان با رتبه ۶۰۱+ در این فهرست حضور دارند.
وی افزود: در حوزه موضوعی مهندسی و فناوری، ۳۳ دانشگاه از ایران در بین ۱۰۰۸ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شود که دانشگاه تهران با بازه رتبه ای ۲۵۰-۲۰۱ رتبه اول و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با بازه رتبه ای ۳۰۰-۲۵۱ در بین دانشگاه های ایران رتبه دوم را در این حوزه دارند.

دکتر دهقانی در ادامه گفت: دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، کاشان، صنعتی شریف، تبریز و یاسوج با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱، دانشگاه های بین المللی امام خمینی، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، مازندران و شهرکرد با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱، دانشگاه های بوعلی سینا، فردوسی مشهد، گیلان و سمنان با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه های الزهرا، شهید مدنی آذربایجان، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، کردستان، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، صنعتی شاهرود، شیراز، صنعتی شیراز، ارومیه و زنجان با بازه رتبه ای ۸۰۰-۶۰۱ و در نهایت دانشگاه های بیرجند، اصفهان، شاهد، شهید باهنر کرمان و یزد با رتبه ۸۰۱+ در این فهرست دیده می شوند.
یکی از رتبه بندی های مهمی که رتبه بندی جهانی تایمز به صورت سالانه انجام می دهد ارزیابی و سنجش دانشگاه ها در حوزه های موضوعی مختلف است، این رتبه بندی در ۱۱ حوزه موضوعی کلی که برخی از آنها دارای چندین موضوع فرعی است، دانشگاه های برتر جهان را معرفی می کند.

 منبع خبر:

سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

timeshighereducation

کلید واژه ها: رتبه بندی دانشگاه ها نظام رتبه بندی تایمز دانشگاه کاشان


( ۴ )

نظر شما :