گزارش مدیر برنامه ریزی و توسعه دانشگاه کاشان از فعالیت های آموزش کارکنان - سال ۱۳۹۸

۰۱ تیر ۱۳۹۸ | ۰۸:۰۶ کد : ۱۰۰۱۸ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۱۵۴

برنامه جامع آموزش کارکنان سال 98 :

    دوره های عمومی و فرهنگی-اجتماعی
    دوره های فناوری اطلاعات(ICDL)
    دوره های آموزشی مدیران(بهبود مدیریت)
    دوره های تخصصی- شغلی

ویژگی های برنامه سالجاری آموزش کارکنان عبارتست از:

    برنامه آموزش کارکنان متناسب با اهداف، ماموریت ها و هدف گذاری های انجام شده در برنامه دوم راهبردی دانشگاه طراحی شده است.
    در برنامه آموزشی مدیران تلاش شده است  سیاست های کلان و برخی از موضوعات راهبردی مندرج در برنامه دوم، برای مدیران میانی و پایه دانشگاه، تبیین و ارائه شود.
    این برنامه آموزشی متمرکز برآموزش های "راهبردی" ،"کاربردی"،"مساله محور" و "تخصصی و شغلی" می باشد.
    50 درصد از ظرفیت برنامه آموزشی کارکنان در سالجاری به دوره های تخصصی و شغلی اختصاص یافته است.
    برنامه آموزشی شغلی و تخصصی کارکنان با رویکرد مهارت آموزی ارائه شده است.
    برگزاری نشست های تحلیل،ارزیابی و نقد عملکرد مدیران با هدف مستندسازی تجربیات مدیران ازجمله نوآوری های انجام شده در برنامه آموزشی سالجاری کارکنان می باشد.
     وجه تمایز برنامه سالجاری با برنامه آموزشی سنوات قبل، پیش بینی دوره های آموزشی دانش افزایی و توانمندسازی کارشناسان جهت تصدی مشاعل مدیریتی می باشد.
    برنامه های دانش افزایی و توانمندسازی کارشناسان جهت تصدی مشاعل مدیریتی با مشارکت برخی از دانشگاههای سطح (1) انجام خواهد شد.
    برنامه های فرهنگی و اجتماعی کارکنان با مشارکت دفتر نهاد رهبری و مدیریت ارتباطات فرهنگی طراحی شده است.

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: آموزش کارکنان دانشگاه کاشان تقویم آموزشی


نظر شما :