رتبه بندی تایمز

سالعنوان رتبه در میان دانشگاه‌های جامع کشوررتبه در میان کل دانشگاه‌های کشوررتبه در میان دانشگاه‌های جهان
2021دانشگاه کاشان در تایمز اول شد14501-600
2020کسب رتبه نخست دانشگاه کاشان در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جوان تایمز ۲۰۲۰12101-105
2020دانشگاه کاشان در میان اثرگذارترین دانشگاه های جهان قرار گرفت45601
2019دانشگاه کاشان در رتبه‌بندی تایمز در رده‌بندی موضوعی مهندسی و فناوری ۲۰۲۰23301-400
2019دانشگاه کاشان در رتبه‌بندی تایمز 202023501-600
2018دانشگاه کاشان در میان دانشگاه‌های برترجوان در نظام رتبه‌بندی تایمز13101-150
2018دانشگاه کاشان در میان صد دانشگاه برتر آسیا در نظام رتبه‌بندی تایمز1499 در آسیا
2018دانشگاه کاشان در نظام رتبه‌بندی تایمز 201912501-600
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.