۲۰ پرسش کلیدی رئیس دانشگاه کاشان از جامعه دانشگاهی

با پر نمودن این فرم مدیریت دانشگاه را در تدوین برنامه های راهبردی همراهی نمایید.
 • 0
 • همانگونه که همکاران عزیز و دانشجویان گرامی استحضار دارند دانشگاه ایرانی در یک مقطع مهم تاریخی قرار گرفته و در مورد فلسفه، رسالت، چیستی و اهداف آن، پرسش‌های جدی مطرح است. بدون تردید تمامی ارکان دانشگاه باید حمیّت دانشگاهی خود را حساس نموده و در عبور موفقیت‌آمیز این نهاد ارزشمند از چنین مقطع حساسی با یکدیگر همفکری کنند. این پرسش‌ها باید به گفتمان غالب میان دانشگاهیان درآید تا با تبادل اندیشه به راهکارهای مناسبی دست یابیم. بر همین اساس بیست سؤال اساسی در مورد دانشگاه را خدمت شما گرامیان مطرح نموده و از اساتید، کارمندان و دانشجویان فرهیخته انتظار دارم در جلسات رسمی یا غیر رسمی و به صورت گروهی یا در اندیشگاه شخصی خود، آن‌ها را به بحث گذاشته و با خرد دانشگاهی، مدیریت دانشگاه را به ویژه در تدوین برنامه راهبردی چهار ساله دوم یاری فرمایید. دکتر عباس زراعت رئیس دانشگاه
  1
 • 1. چه تعریف روشن و مشخصی برای دانشگاه ایرانی می‌توان ارائه داد؟*
  2
 • 2. مهم‌ترین رسالت، هدف و مسئولیت دانشگاه در قبال جامعه و دانشجویان چیست؟*
  3
 • 3. فلسفه تأسیس دانشگاه چیست؟*
  4
 • 4. آیا دانشگاه ایرانی به شکل مناسبی شکل گرفته و توسعه یافته است؟*
  5
 • 5. دانشگاه ایرانی در بستر تاریخ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی ایران چه جایگاهی داشته و دارد؟*
  6
 • 6. آیا دانشگاه در عمل به رسالت‌های خود موفق بوده است؟*
  7
 • 7. آیا دانشگاه ایرانی دچار چالش و بحران است؟ مهم‌ترین چالش‌ها و بحران‌ها چیست؟*
  8
 • 8. تفاوت‌های اساسی دانشگاه در کشورهای اروپایی و آمریکایی با ایران چیست؟*
  9
 • 9. میان دانشگاه و ارزش‌های اخلاقی چه رابطه‌ای وجود دارد؟*
  10
 • 10. موضوع دانشگاه، انسان است یا تکنولوژی (رفاه و آسایش مردم)؟*
  11
 • 10. موضوع دانشگاه، انسان است یا تکنولوژی (رفاه و آسایش مردم)؟*
  12
 • 11. استقلال دانشگاه و هویت مستقل آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ت*
  13
 • 12. آیا دانشگاه در تنزل یا ارتقای فرهنگ جامعه نقش دارد؟*
  14
 • 13. میان آموزش، پژوهش، پرورش و فناوری (تولید محصول دانش بنیان) کدامیک برتری دارد؟*
  15
 • 14. آیا دانشگاه ایرانی از جمله دانشگاه کاشان را محل مناسبی برای تجاری‌سازی دانش می‌دانید؟*
  16
 • 15. تجاری‌سازی دانشگاه و دانش چه آثار و تبعات منفی یا مثبتی دارد؟*
  17
 • 16. راهکارهای تجاری‌سازی دانش و دانشگاه کدام است؟*
  18
 • 17. ارزش‌های اصیل دانشگاهی چیست؟*
  19
 • 18. آیا میان ارزش‌های دانشگاه و ارزش‌های بازار تعارض وجود دارد؟*
  20
 • 19. خرد دانشگاهی و تعمیق فرهنگ گفتمان منطقی در دانشگاه چگونه تحقق می‌یابد؟*
  21
 • 20. برای کسب درآمد بیشتر، صرفه‌جویی کاهش مصرف انرژی، استفاده از توان بازنشستگان و سایر موارد توسعه دانشگاه چه راهکارهایی وجود دارد؟*
  22
 • درصورت تمایل نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید*نام کامل
  23
 • امتیاز*ضعیفمتوسطخوب
  سرویس
  کیفیت
  24
 • امکانات*امتیاز بدهید
  25