نظام رتبه‌بندی ملی ISC

نظام رتبه‌بندی آی اس سی تنها نظام داخلی است که هر سال دانشگاه‌های مختلف کشور (جامع، صنعتی، هنر، علوم‌پزشکی و پژوهشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی) را ارزیابی می‌کند. نظام رتبه‌بندی آی اس سی توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام انجام می‌شود.

تاریخچه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) سومین پایگاه استنادی معتبر بین المللی است که با هدف ثبت، انتشار و ارزیابی تولیدات علمی کشورهای اسلامی در چهارمین نشست وزرای آموزش عالی کشورهای اسلامی (ICMHESR) سال 2008 در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان مصوب و در جمهوری اسلامی ایران تاسیس گشت.

هم‌اکنون این پایگاه در راستای اهداف و رسالت خویش، ضمن فراهم آوردن امکان ارزیابی و رتبه‌گذاری کشورها، دانشگاه‌ها، مجلات علمی و همچنین پژوهشگران ایران و دیگر کشورهای جهان اسلام در سطح بین‌المللی، جایگاه تولید علم آنها و نقاط قوت و ضعفشان را درحوزه‌های موضوعی مختلف ترسیم مینماید. یکی از فعالیتهای مهم پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران و کشورهای اسلامی است. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از سال 1389 دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور را براساس 26 شاخص در قالب 5 معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین‌المللی، تسهیلات-امکانات و فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و صنعتی که مهمترین مأموریتهای دانشگاهی را مد نظر قرار می‌دهند، ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند. روش‌شناسی رتبه‌بندی ملی ISC توسط تیمی متشکل از خبرگان و متخصصان رتبه‌بندی تهیه و در ششمین نشست وزرای آموزش عالی کشورهای اسلامی مصوب می‌گردد. این پایگاه ضمن ارائه سالانه رتبه‌بندی ملی ISC در کشور، از سال 2013-2014 رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی را در سطح کشورهای اسلامی آغاز کرده است. رتبه‌بندی جهان اسلام ISC براساس شاخص‌ها و معیارهای تخصصی در حوزه علم‌سنجی و متناسب با سیاست‌های کلان علم و فناوری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری صورت میپذیرد. نظام‌های رتبه‌بندی ملی و جهان اسلام ISC با ارائه شاخص‌های تخصصی و متنوع این امکان را برای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی فراهم آورده است تا با سنجش همه جانبه عملکرد خویش و آگاهی دقیق از رقبای ملی و منطقهای، برنامه‌ریزیها و سیاستگذاری‌های مناسب جهت رشد وضعیت و تبدیل شدن به دانشگاه‌های تراز جهانی را اتخاذ نمایند.

در این بخش به بررسی شاخص‌های نظام رتبه‌بندی ISC در شاخص‌های پژوهش، آموزش، پژوهش، وجهه بین‌المللی، تسهیلات (امکانات) و فعالیت‌های اجتماعی-اقتصادی پرداخته می‌شود.

شاخص‌ها و روش‌شناسی نظام رتبه‌بندی ISC


لینک دانلود فایل