پیام‌رسان‌های رسمی دانشگاه کاشان

اخبار و رویدادهای دانشگاه کاشان را می توانید در پیام رسان های  رسمی زیر دنبال کنید:

 

پیام رسان سروشsapp.ir/uniofkashan

پیام رسان تلگرامtelegram.me/uniofkashan

پیام رسان گپgap.im/uniofkashan

پیام رسان ایتاeitaa.com/uniofkashan

آپاراتaparat.com/uniofkashan

شبکه اجتماعی اینستاگرامuni.kashan