گزارش تصوری از کاوش باستان شناسی محوطه ی تاریخی فیض آباد

پایان فصل ششم کاوش باستان شناسی محوطه ی تاریخی فیض آباد توسط استادان و دانشجویان گروه باستان شناسی
دکتر رضا نوری شادمهانی در این باره میگوید:


لینک دانلود فایل