محمد راحمی مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات

 
 

محمد راحمی مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات

تلفن : 55912202 031

شرح وظایف مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات :

 • نظارت بر نحوه عقد قراردادهای منعقده بین دانشگاه و اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعلام نظر درخصوص تنظیم متن قراردادهای منعقده برای واحدهای مختلف.
 • نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قراردادها.
 • حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده­های مرتبط با دانشگاه و استماع اظهارات، رد یا قبول آن از نظر مسائل حقوقی.
 • پیگیری مسائل حقوقی و مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم  به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی.
 • انجام مشاوره و ارائه راهنمایی به واحدهای مختلف دانشگاه به منظور جلوگیری از اشتباهاتی که منجر به اختلافات حقوقی خواهد شد.
 • تدوین اساسنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز.
 • همکاری و اقدام در زمینه تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی و نگهداری و طبقه بندی مصوبات.
 • تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذی ربط و ارجاع آن به واحدها  و یا کمیته­ های تخصصی.
 • تنظیم شکوائیه برعلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متعرض به حقوق دانشگاه در زمینه­ های مختلف.
 • انجام مکاتبات لازم با مراجع قضایی (اعم از دادگاه، نیروی انتظامی و...).
 • جوابگوئی و رسیدگی به مشکلاتی که ارباب رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه پیدا می کند.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق


 


 
کارشناس امور حقوقی
هومن خرازیان
تلفن : 55912201 031
 
 
 
کارشناس امور حقوقی
محمد سیدپور
 


 
 کارشناس امور حقوقی
مصطفی راستین

تلفن : 55912155 031

 

 

 

شرح وظایف

o بررسی و مطالعه در زمینه های حقوقی و جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات حقوقی لازم به منظور دسترسی سریع .

o بررسی و اعلام نظر درخصوص تنظیم متن قراردادهای منعقده، پس از ارجاع مقام مافوق ،در چهارچوب ضوابط و باهماهنگی واحدهای ذیربط.

o بررسی و مطالعه منابع حقوقی و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تامین حقوق دانشگاه .

o تهیه و تنظیم لوایح و دفاعیه و انجام امور دفاع با صرفه و صلاح دانشگاه و باهماهنگی مسئولان ذیربط در مراجع ذیصلاح و انعکاس نتایج آن به مقام مافوق .

o انجام امور مربوط به اخذ تعهد وثیقه ملکی یا تبدیل تعهد به نمایندگی از وزارت .

o اظهار نظر حقوقی پیرامون مسائلی که از طرف واحدهای دانشگاه،توسط مقام مافوق ارجاع می گردد .

o شرکت در جلساتی که حسب مورد، از طریق ابلاغ رسمی ودر راستای وظایف تعیین شده سازمانی  می باشد.

o عندالزوم، تهیه وارائه گزارش از فعالیتهای انجام شده حقوقی در راستای وظایف  به مقام مافوق .

-       حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده­های مرتبط با دانشگاه .

-       مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی.

-       با ارجاع مقام مافوق،انجام مشاوره و ارائه راهنمایی به واحدهای مختلف دانشگاه به منظور جلوگیری از اشتباهاتی که منجر به اختلافات حقوقی خواهد گردید.

-       عندالزوم بررسی اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مورد نیاز مرتبط، با ارجاع مقام مافوق.

-       همکاری و اقدام در زمینه تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی و نگهداری و طبقه‌بندی مصوبات پس از نصب وراه اندازی سیستم بایگانی قراردادها.

-       تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذی ربط و ارجاع آن به واحدها و یا کمیته­های تخصصی.

-       تنظیم شکوائیه برعلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متعرض به حقوق دانشگاه با هماهنگی و همکاری واحدهای مرتبط و مطلع.

-       انجام مکاتبات لازم در راستای موضوعات محول شده، با مراجع قضایی.

-     جوابگوئی و رسیدگی به مشکلاتی که ارباب رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه پیدا می کند در صورت ارجاع رسمی موضوع و یا مواردی که از قبل، نظر مدیریت حقوقی به عنوان داوری پذیرفته شده است.