کارگاه نقد عملکرد مدیران دانشگاه کاشان (بخش نخست نقد عملکرد مدیر مالی)

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰ کد : ۹۹۰۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۸۵۸

 یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول در سازمان و آنچه که بقای سازمان را تضمین می کند منابع انسانی است، لذا آموزش و بهسازی نیروی انسانی به ویژه مدیران از اهمیت بسزایی برخوردار است در همین راستا واحد آموزش کارکنان، کارگاه آموزشی ارزیابی سبک ظرفیت راهبردی و شایستگی های حرفه ای دانشگاه کاشان ( بخش نخست نقد عملکرد مدیر مالی دانشگاه)  برگزار کرد.
در این نشست با حضور رئیس دانشگاه و  مدیران، عملکرد مدیر مالی دانشگاه مورد نقد و بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای هرچه بهتر شدن وضعیت مالی برای برنامه دوم راهبردی دانشگاه ارائه شد.


( ۱ )

نظر شما :