اطلاعیه زمان برگزاری آزمون دکتری سال تحصیلی ۹۰-۸۹

۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ | ۱۲:۱۷ کد : ۹۸۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۹۸۶

 

ریاضی:

 

روز

ساعت 12-9

ساعت 18-15

چهارشنبه 29/02/1389

آزمون اول (ضریب 3)
جبر پیشرفته

آزمون دوم(ضریب2)
جبر1 – جبر2- جبر خطی

پنجشنبه 30/02/1389

آزمون سوم(ضریب 3)
آنالیز حقیقی

آزمون چهارم (ضریب 2)
آنالیز 1- آنالیز 2- توپولوژی

 

فیزیک:

 

روز

ساعت 30/10-9

ساعت 12-30/10

ساعت 30/15-14

ساعت 17-30/15

چهارشنبه 29/02/1389

هسته ای پیشرفته

جامد پیشرفته

مکانیک کلاسیک

لیزر پیشرفته

مکانیک کوانتومی پیشرفته

 

الکترودینامیک

مکانیک آماری پیشرفته

دروس گرایش

دروس مشترک

 

 

مکانیک:

 

روز

ساعت 30/10-9

ساعت 12-30/10

چهارشنبه 29/02/1389(صبح)

ریاضیات پیشرفته

مکانیک محیط پیوسته

 

روز

ساعت 30/16-15

چهارشنبه 29/02/1389(عصر)

الاستیسیته

 

روز

ساعت 18-30/16

چهارشنبه 29/02/1389(عصر)

دروس اختیاری(یکی از دروس پلاستیسته، ارتعاشات، مکانیک شکست، اجزاء محدود)

 

 

شیمی – شیمی آلی

چهارشنبه(29/2/89)

شیمی آلی پیشرفته

(30/9-8)

سنتز پیشرفته

(12-10)

کاربرد طیف سنجی

(30/17-15)

پنجشنبه(30/2/89)

شیمی هتروسیکل
(30/9-8)

شیمی فیزیک آلی
(12-10)

 

 

شیمی – شیمی تجزیه

چهارشنبه(29/2/89)

طیف سنجی ملکولی

(10-8)

شیمی تجزیه پیشرفته

(13-30/10)

روش­های جداسازی

(30/17-15)

پنجشنبه(30/2/89)

طیف سنجی اتمی

(10-8)

الکتروشیمی
(13-30/10)

 

 

شیمی – شیمی فیزیک

چهارشنبه(29/2/89)

شیمی کوانتوم و طیف سنجی

(40/9-8)

ترمودینامیک آماری

(12-10)

 

پنجشنبه(30/2/89)

ترمودینامیک کلاسیک
(30/9-8)

سینتیک شیمیائی
(12-10)

 

 

شیمی – شیمی معدنی

چهارشنبه(29/2/89)

شیمی فیزیک معدنی

(10-8)

 شیمی معدنی پیشرفته
(13-30/10)

سینتیک واکنش­های معدنی
(30/17-15)

پنجشنبه(30/2/89)

طیف سنجی در شیمی معدنی
(10-8)

 

 

 

مهندسی شیمی:

روز

ساعت 30/11-9

ساعت 30/17-15

چهارشنبه(29/2/89)

1- سینتیک و طراحی راکتور پیشرفته(75دقیقه) 2- ریاضیات تحلیلی پیشرفته یا محاسبات عددی پیشرفته(75دقیقه)

موضوعات امتحان، پدیده­های انتقال شامل دو درس از دروس ذیل:

1- مکانیک سیالات پیشرفته(75دقیقه)
2- انتقال جرم پیشرفته(75دقیقه)
3- انتقال حرارت پیشرفته(75دقیقه)

 

روز

ساعت 11-9

پنجشنبه(30/2/89)

ترمودینامیک پیشرفته(120دقیقه)

 

 

 

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

 

 

 

نظر شما :