قرارداد ساخت خانه فرهنگ دانشجویی دانشگاه کاشان به امضا رسید

۱۴ فروردین ۱۳۸۵ | ۱۳:۵۷ کد : ۹۴ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۰۸۸
قرارداد ساخت خانه فرهنگ دانشجویی دانشگاه کاشان به امضا رسید. خانه فرهنگ به منظور ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه و با اهداف زیر تشکیل می‌گردد: ۱. تمرکز فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه و جلوگیری از پراکندگی مراکز فرهنگی در نقاط مختلف دانشگاه؛ ۲. ایجاد انضباط در فضای کالبدی دانشگاه بر اساس نوع فعالیت فرهنگی؛ ۳. تسریع در خدمت رسانی فرهنگی؛ ۴. ارتباط نزدیک‌تر دانشجویان فعال در عرصه فرهنگی با کارشناسان و مدیریت فرهنگی؛ ۵. ایجاد مکان ثابت و دائمی جهت برگزاری نمایشگاه و کلاس‌های فرهنگی ـ هنری؛ ۶. افزایش فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه؛ ۷. ایجاد ارتباط مؤثر و کارآمد بین تمامی واحدهای فرهنگی دانشگاه و در نتیجه انجام برنامه‌های مشترک. این طرح که هزینه آن بالغ بر ۸۰۰ (هشتصد) میلیون ریال برآورد شده به صورت مساوی توسط طرفین تفاهم‌نامه (دانشگاه کاشان و معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) پرداخت می‌گردد. فضای کالبدی این مجموعه ۴۵۰ مترمربع است و در صورت امکان تا مهرماه امسال قابل بهره‌برداری خواهد بود. بر اساس نظر وزارت مذکور این طرح در مرحله اول خود در ۱۴ دانشگاه کشور به اجرا درخواهد آمد.

قرارداد ساخت خانه فرهنگ دانشجویی دانشگاه کاشان به امضا رسید.

خانه فرهنگ به منظور ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه و با اهداف زیر تشکیل می‌گردد:

1. تمرکز فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه و جلوگیری از پراکندگی مراکز فرهنگی در نقاط مختلف دانشگاه؛

2. ایجاد انضباط در فضای کالبدی دانشگاه بر اساس نوع فعالیت فرهنگی؛

3. تسریع در خدمت رسانی فرهنگی؛

4. ارتباط نزدیک‌تر دانشجویان فعال در عرصه فرهنگی با کارشناسان و مدیریت فرهنگی؛

5. ایجاد مکان ثابت و دائمی جهت برگزاری نمایشگاه و کلاس‌های فرهنگی ـ هنری؛

6. افزایش فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه؛

7. ایجاد ارتباط مؤثر و کارآمد بین تمامی واحدهای فرهنگی دانشگاه و در نتیجه انجام برنامه‌های مشترک.

این طرح که هزینه آن بالغ بر 800 (هشتصد) میلیون ریال برآورد شده به صورت مساوی توسط طرفین تفاهم‌نامه (دانشگاه کاشان و معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) پرداخت می‌گردد. فضای کالبدی این مجموعه 450 مترمربع است و در صورت امکان تا مهرماه امسال قابل بهره‌برداری خواهد بود.

بر اساس نظر وزارت مذکور این طرح در مرحله اول خود در 14 دانشگاه کشور به اجرا درخواهد آمد.


نظر شما :