اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۰۹ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۷ کد : ۸۶۸۶ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۶۵۴

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۹8-۹7

جهت دریافت فایل آنالیز غذایی سلف مرکزی اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل جدول جریمه ها اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل شرایط مناقصه سلف مرکزی اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل جدول خام قیمت های پیشنهادی اینجا کلیک نمایید.


نظر شما :