انجام مناقصه عملیات اجرایی ساختمان دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

۲۴ دی ۱۳۸۴ | ۱۳:۴۷ کد : ۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۲۹۳
پیرو تصویب طرح احداث دانشکده ادبیات و علوم انسانی و تعیین مشاور تهیه نقشه های اجرایی و نیز انجام سایر مقدمات قانونی لازم جلسه گشایش پیشنهادات مناقصه عملیات اجرایی ساختمان این دانشکده در روز سه شنبه مورخ ۱۳/۱۰/۸۴ در دانشگاه برگزار گردید. در این نشست که با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه دانشگاه و نمایندگان پنج شرکت مناقصه گر تشکیل گردید کلیه مدارک و مستندات تحویل شد و نیز قیمت پیشنهادی توسط شرکت های مذکور مورد بررسی مقدماتی قرار گرفت. لازم به ذکر است نتیجه نهایی مناقصه مذکور پس از انجام بررسی های لازم کارشناسی توسط شرکت مشاوردر مهلت زمانی دو هفته از تاریخ مذکور اعلام خواهد گردید.

‍پیرو تصویب طرح احداث دانشکده ادبیات و علوم انسانی و تعیین مشاور تهیه نقشه های اجرایی و نیز انجام سایر مقدمات قانونی لازم   جلسه گشایش پیشنهادات مناقصه عملیات اجرایی ساختمان این دانشکده در روز سه شنبه مورخ 13/10/84 در دانشگاه برگزار گردید.

در این نشست که با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه دانشگاه  و نمایندگان پنج شرکت مناقصه گر تشکیل گردید  کلیه مدارک و مستندات تحویل شد و نیز قیمت پیشنهادی توسط شرکت های مذکور مورد بررسی مقدماتی قرار گرفت.

لازم به ذکر است نتیجه نهایی مناقصه مذکور پس از انجام بررسی های لازم کارشناسی توسط شرکت مشاور  در مهلت زمانی دو هفته از تاریخ مذکور اعلام خواهد گردید.


نظر شما :