برنامه‌های سمینار علمی آراء و اندیشه‌های م

۱۸ آبان ۱۳۸۷ | ۱۳:۱۸ کد : ۵۷۶ اخبار دانشگاه اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۵۷۸

نام سخنران

عنوان مقاله

ساعت ارائه مقاله

دکتر عباس زراعت

تطبیق بخش حدود لایحه قانون مجازات اسلامی با اندیشه‌های ملامحسن فیض کاشانی

9:25-9

دکتر خدابخش اسداللهی

حدیث عشق در دیوان فیض کاشانی

9:50-9:25

دکتر علی‌محمد میرجلیلی

منابع فقه الحدیث در کتاب الوافی

10:25-9:50

علی معموری

بررسی دیدگاه انتقادی فیض از موضع اهل حدیث شیعه نسبت به اصولیان مکتب حله

10:50-10:30

دکتر عبدالله موحدی محب

نگاهی به فیض گذری بر وافی

11:20-10:50

سعید شفیعی

اتحاد عقل و نقل و شهود در اندیشه فیض

11:50-11:20

دکتر محمد صادق کاملان

سلوک فکری فیض کاشانی

14:20-14

دکتر رحمت‌ا... عبدا... زاده

دفع شبة تعارض میان ادلة «امکان فهم مستقل آیات قرآن» و «منع از تفسیر به رأی» از نگاه فیض کاشانی(ره) و علامه طباطبایی(ره)

14:40-14:20

دکتر حمیدرضا فهیمی‌تبار

تفسیر صافی و زمینه‌های اجتهاد در آن

15:10-14:40

دکتر علی کربلایی پاوزکی

روش تربیت اخلاقی اجتماعی از منظر فیض کاشانی

15:30-15:10

میزگرد سمینار علمی آراء و اندیشه‌های مولی محسن فیض کاشانی

نام سخنرانان میزگرد

موضوع

مجریان

ساعت برگزاری

دکتر عبدالله موحدی‌محب

تفسیر

دکتر حیدری

استاد ستار

17-15:40

دکتر علی‌محمد میرجلیلی

حدیث

دکتر عباس زراعت

فقه

دکتر خدابخش اسدالهی

ادبیات

«مرکز پژوهشی کاشان‌شناسی»


نظر شما :