برگزاری زنگ اندیشگاه با موضوع مدیریت پژوهش در عصر پایداری ، نظر تا عمل در دانشگاه کاشان

۰۱ آبان ۱۳۹۵ | ۱۳:۵۸ کد : ۴۷۳۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۴۷۳
برگزاری نشست مدیریت پژوهش در عصر پایداری ، نظر تا عمل در دانشگاه کاشان

زنگ اندیشگاه دانشگاه کاشان سلسله کرسی های آزاداندیشی را با موضوع مدیریت پژوهش در عصر پایداری، نظر تا عمل با حضور دکتر محمدرضا بلالی  استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب در این دانشگاه برگزار کرد.

 

استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب در این نشست به پاردایمهای مدیریت آب و اراضی در ایران پرداخت و گفت: فناوری، حکمرانی بد و مدیریت نادرست و زندگی مصرف گرایی افراطی از علل و پیامدهای بحران است.

 

دکتر محمدرضا بلالی با بیان اینکه پاردایم های آب بیانگر نگرش و شیوه مدیریت منابع آب بوده و مشتمل بر مجموعه پیش فرضها، مفاهیم و نگرش های گروه های مختلف اجتماعی درباره آب می باشد اظهار کرد: در یک روند تاریخی در حوزه مدیریت اراضی و آب سه پارادایم سنت ( پیشامدرن)، مدرنیته صنعتی و مدرنیته بازتابی قابل تمایز است.

 

وی افزود: پارادایم سنت با قنات به عنوان فناوری کلیدی، بنه (نظام مشارکتی سنتی کشت جمعی) به عنوان نظام بهره برداری غالب و نظام اخلاقی که ریشه در آئین زرتشت و دین اسلام دارد، تعریف می شود.

 

وی خاطر نشان کرد: گذار به پارادایم مدرنیته صنعتی را می توان با جایگزینی بنه با خرده مالکی، جایگزینی بخشی از قناتها با چاههای عمیق و سدهای بزرگ و ظهور جهان بینی مکانیکی بهمراه پیامدهای اخلاقی آن تعریف نمود.

 

استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب، بحران محیط زیست را مهمترین چالش هزاره سوم بیان کرد و گفت:  با توجه به چالشهای پارادایم مدرنیته صنعتی، پیامدهای بحران محیط زیست و توجه به توسعه پایدار، ایران در حال گذار از مدرنیته صنعتی به مدرنیته بازتابی یا مدرنیته دوم بسر می برد.

 

دکتر بلالی اظهار کرد: علیرغم فعالیتهای انجام شده در راستای توسعه پایدار، پارادایم جدید در ابتدای راه خود بوده و بسط آن نیازمند احیا سیستم های سنتی اراضی و آب و تلفیق آن با سیستمهای مدرن است بگونه ای که مزایای هر دو سیستم حدالامکان حفظ گردد.

 

پس از سخنرانی آقای دکتر بلالی پرسش و پاسخ صورت گرفت و حاضرین به بیان دیدگاه های خود در خصوص وضعیت منابع آب در ایران و نقش حمکرانی، فناوری و فرهنگ در وضعیت ایجاد شده برای منابع آب پرداختند.

رئیس اداره امور آب کاشان (آقای مهندس گنجی) توضیحاتی را در خصوص وضعیت اسف بار سفره آب زیرزمینی در دشت کاشان و دستورالعمل های حفاظتی وزارت نیرو ارائه نمود.

در این خصوص وی بیان داشت: که مطابق پیش بینی ها و کارشناسی های انجام شده دو سال پیش امکان برداشت آب از سفره آب زیرزمینی در دشت کاشان فقط برای 6 سال دیگر وجود دارد. یعنی با توجه به گذشت 2 سال از این 6 سال فقط 4 سال دیگر تا تخریب کامل سفره آب زیر زمینی در دشت کاشان باقی مانده است.

بنا به نظر وی و با توجه به اهمیت موضوع لازم است اقدامات سریع حاکمیتی برای جلوگیری از کشت محصولاتی که متناسب با اقلیم کاشان نیستند از جمله پنبه و برخی صیفی جات به عمل آید.

در این نشست  پروفسور منصوری، دکتر ستارمعاون فرهنگی دانشگاه، دکتر خراسانی زاده رئیس مرکز تحقیقات علمی-کاربردی آب، خشکسالی و تغییر اقلیم و رئیس اداره امور آب کاشان و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه و جمعی از دانشجیویان حضور داشتند.

( ۱ )

نظر شما :