قابل توجه دانشجویان روزانه ساکن خوابگاه ها، پرداخت اجاره بهای نقدی

۳۰ بهمن ۱۳۸۶ | ۱۳:۳۱ کد : ۴۱۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۹۲۹

بر اساس بخشنامه اخیر صندوق رفاه دانشجویان ، بدینوسیله به اطلاع می رساند از ابتدای نیمسال دوم سال تحصیلی 87-86 پرداخت اجاره بهای نقدی در شروع هر ترم اختیاری بوده و در صورت عدم پرداخت، دانشجو بدهکار صندوق رفاه خواهد شد.

نظر به اینکه دانشجویان بایستی بدهی مربوط به اجاره خوابگاه را در پایان تحصیل به صورت یکجا بازپرداخت نمایند، لذا توصیه می شود در هر نیمسال اجاره را پرداخت تا از فشار مالی ناشی از پرداخت یکجای بدهی کاسته شود.

امور دانشجویی


نظر شما :