اطلاعیه تغییر امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۸۷-۸۶

۲۳ دی ۱۳۸۶ | ۱۵:۳۱ کد : ۴۰۲ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۶۹۱

                     تاریخ امتحانات لغو شده              تاریخ امتحانات جایگزین

                  دوشنبه 17/10/86                       سه شنبه 2/11/86

                  سه شنبه 18/10/86                     چهارشنبه 3/11/86

                  شنبه      22/10/86                     شنبه       6/11/86

                  یکشنبه    23/10/86                   یکشنبه     7/11/86

                  دوشنبه    24/10/86                   دوشنبه    8/11/86

                  سه شنبه   25/10/86                  سه شنبه   9/11/86

                     چهارشنبه 26/10/86                   چهارشنبه 10/11/86

                 پنجشنبه    27/10/86                 پنجشنبه   11/11/86

               تذکر : ساعت برگزاری امتحانات دقیقا مثل برنامه قبلی می باشد


نظر شما :