انتصابهای دی ماه

۲۴ دی ۱۳۸۴ | ۱۵:۱۱ کد : ۴ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۱۹۶
دکترعلی قربان پور معاون دانشکده مهندسی ۱۴/۱۰/۸۴ دکترمحمد امینی مدیر گروه علوم تربیتی ۱۴/۱۰/۸۴

دکتر علی قربان پور معاون دانشکده مهندسی 14/10/84

دکتر محمد امینی مدیر گروه علوم تربیتی  14/10/84


نظر شما :