انتصاب دکتر محسن شاطریان به عنوان مسئول دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه کاشان

۰۹ مهر ۱۳۹۳ | ۱۵:۳۹ کد : ۳۳۳۱ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۸۹۸
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه کاشان دکتر محسن شاطریان مشاور رئیس و سرپرست حوزه ریاست دانشگاه کاشان، به عنوان مسئول دبیرخانه هیأت امنای این دانشگاه منصوب شد.
 

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه کاشان دکتر محسن شاطریان مشاور رئیس و سرپرست حوزه ریاست دانشگاه کاشان، به عنوان مسئول دبیرخانه هیأت امنای این دانشگاه منصوب شد.

دکتر عباس زراعت افزوده است: نظر به مراتب تعهد، توانمندی و تجربه، به موجب این حکم دکتر محسن شاطریان به عنوان مسئول دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه کاشان منصوب می گردید.

رئیس دانشگاه کاشان در این حکم تصریح کرده است: با عنایت به جایگاه هیأت امناء به عنوان عالی ترین رکن مؤسسه و نقش آن در جهت دهی رویکردهای آموزشی، پژوهشی، اداری و اجرایی دانشگاه، برای تصمیم سازی در راستای سند چشم انداز، اهداف و برنامه عملیاتی جدیت و وقت گذاری اعضای محترم دبیرخانه و همکاری باسایر واحدهای مرتبط دانشگاه را می طلبد.   

 

( ۱ )

نظر شما :