انتشار شماره پنجم مجله مطالعات معماری ایران

۰۶ مهر ۱۳۹۳ | ۱۵:۳۳ کد : ۳۳۱۱ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۸۲۵
شماره پنجم دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات معماری ایران دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان منتشر شد.
 

شماره پنجم دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات معماری ایران  دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان منتشر شد.

مدیر مسئول مجله مطالعات معماری ایران گفت: در این مجله 9 عنوان مقاله از اعضای هیات علمی دانشگاههای سراسر کشور با موضوع معماری در 160 صفحه به چاپ رسیده است.

دکتر علی عمرانی پور اظهار داشت: فهم چیستی پوشش پتکانه از طریق تحلیل نمونه های نخستین در معماری ایران، بررسی و تبیین تحول سیاست ها و برنامه های حفاظت از میراث فرهنگی ، بررسی سه مناره مهم دوره سلجوقی و بررسی تطبیقی باغ سازی ایران در دوران ساسانی و اسلامی بر اساس توصیف های بهشتی به چاپ رسیده است.

وی  خاطر نشان کرد: تحلیل فرهنگی خانه سلماسی تبریز بر اساس نظریه رپوپورت، درآمدی بر مفهوم مفصل در معماری بر اساس روش هاید گری ریشه شناسی واژه، اطوار مرکز ، تحلیلی بر مراتب مفهوم مرکز در معماری، مدرسه جعفرآباد بنایی ناشناخته از دوره صفوی، نقش دانشکده های معماری در نقشه راه تحقق معماری شایسته ایران اسلامی و راهنمای تدوین و ارسال مقاله از دیگر موضوع های ارائه شده در این مجله است.

این نشریه حاصل همکاری مشترک علمی دانشگاه کاشان با دانشکده معماری دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا(س)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایی و پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی است.

نشریه مطالعات معماری ایران در پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی نمایه می شود.

دکتر غلامحسین معماریان سردبیری و مهندس باک عالمی مدیرداخلی این نشریه را بر عهده دارند.

 

نظر شما :