قابل توجه دانشجویان روزانه: دفترچه بیمه خدمات درمانی

۰۳ مهر ۱۳۸۶ | ۱۶:۱۹ کد : ۳۲۵ اخبار دانشگاه اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۰۵۴

دانشجویانی که دارای دفترچه بیمه خدمات درمانی یا تأمین اجتماعی و ... نبوده و تمایل به استفاده از دفترچه بیمه خدمات درمانی در سال تحصیلی 87-86 را دارند با در دست داشتن مدارک ذیل از تاریخ 1/7/86 لغایت 22/7/86 به اداره رفاه و خدمات دانشجویی مراجعه و ثبت نام نموده تا به مدت یکسال تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار بگیرند.

 daالف: دانشجویان مجرد– مبلغ 000/266 ریال همراه با دو قطعه عکس و فتوکپی شناسنامه از تمامی صفحات و کپی کارت ملی

da ب: دانشجویان متأهل - مبلغ 000/266 ریال برای خود و برای هر یک از افراد تحت تکفل (شامل: همسر و فرزندان) نیز همین مبلغ به همراه دو قطعه عکس و فتوکپی شناسنامه از تمامی صفحات و کپی کارت ملی خود و افراد تحت تکفل

لازم به ذکر است علاوه بر مبلغ مذکور به ازای هر نفر مبلغ 000/266 ریال از حق بیمه دانشجویان و افراد تحت تکفل آنها توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد.

تذکر مهم: مدت زمان ثبت نام قابل تمدید نخواهد بود.

ضمناً دانشجویانی که در سال گذشته دفترچه بیمه دریافت نموده و مایل به تمدید دفترچه خود می باشند طبق مفاد اطلاعیه نسبت به پرداخت حق بیمه خود و افراد تحت تکفل خود اقدام نمایند.

به دانشجویان محترم توصیه می شود چنانچه از خدمات بیمه ای بهره مند نمی باشند از این تسهیلات استفاده نمایند. زیرا دانشگاه در مواقع بیماری قانوناً مجاز به ارائه خدمات دیگری نمی باشند.

اداره رفاه و خدمات دانشجویی

 

 


نظر شما :