قابل توجه دانشجویان پسر ارشد شبانه

۳۱ شهریور ۱۳۸۶ | ۱۴:۵۷ کد : ۳۲۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۰۱۸

با توجه به اینکه تعدادی محدود ظرفیت خوابگاه وجود دارد لذا متقاضیان می توانند از تاریخ 31/6/86 لغایت 2/7/86 با واریز مبلغ 1000000 ریال به صورت علی الحساب به حساب 46054 بانک تجارت شعبه دانشگاه به امورخوابگاه برادران مراجعه و ثبت نام نمائید.

ترتیب اولویت واگذاری:

دانشجویان ورودی 86

دانشجویان ورودی 85

در صورت تکمیل ظرفیت در هر یک از موارد مذکور افراد به قید قرعه انتخاب خواهند شد.

تکلیف نهایی واگذاری خوابگاه روز 7/7/86 مشخص خواهد شد.

امور دانشجویی


نظر شما :