زمانبندی ثبت نام اینترنتی و حضوری پذیرفته شدگان دانشگاه کاشان در سال 93

۲۶ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۸:۴۹ کد : ۳۲۳۴ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۲۹۹
زمانبندی ثبت نام اینترنتی و حضوری پذیرفته شدگان دانشگاه کاشان در سال 93

زمانبندی ثبت نام اینترنتی و حضوری  پذیرفته شدگان دانشگاه کاشان در سال 93
آدرس پرتال ثبت نام اینترنتی دانشگاه https://register.kashanu.ac.ir میباشد . 


توجه: قبل از هر کاری ابتدا راهنمای نحوه ورود به سامانه ثبت نام اینترنتی دانشجویان جدید الورود را مطالعه نمایید.
مقطع دکتری

ردیف نوع ثبت نام تاریخ زمان و ساعت مراجعه حروف الفبا مراجعه کننده زمان و ساعت مراجعه حروف الفبا مراجعه کننده
1 اینترنتی جمعه 93/05/31 - - - -
2 اینترنتی شنبه 93/06/01  - - -  -
3 اینترنتی یک شنبه 93/06/02 - - -  -
4 حضوری  دوشنبه93/06/03 صبح 8 الی 12  الف-ب-پ-ت-ث  عصر 14 الی 18 ج-چ-ح-خ-د-ذ
5 حضوری       سه شنبه93/06/04  صبح 8 الی 12 ر-ز-ژ-س-ش  عصر 14 الی 18 ص-ض-ط-ظ-ع-غ
6 حضوری  چهارشنبه93/06/05  صبح 8 الی 12  ف-ق-ک-گ-ل   عصر 14 الی 18  م-ن-و-ه-ی

 

 

مقطع کارشناسی ارشد

ردیف نوع ثبت نام تاریخ زمان و ساعت مراجعه حروف الفبا مراجعه کننده زمان و ساعت مراجعه حروف الفبا مراجعه کننده
1 اینترنتی پنج شنبه 93/06/06  - - -  -
2 اینترنتی جمعه 93/06/07 - - -  -
3 اینترنتی  شنبه 93/06/08 -  -   - -
4 حضوری  یک شنبه93/06/09  صبح 8 الی 12  الف-ب-پ-ت-ث  عصر 14 الی 18 ج-چ-ح-خ-د-ذ
5 حضوری   دو شنبه93/06/10       صبح 8 الی 12 ر-ز-ژ-س-ش   عصر 14 الی 18  ص-ض-ط-ظ-ع-غ
6 حضوری  سه شنبه93/06/11  صبح 8 الی 12  ف-ق-ک-گ-ل   عصر 14 الی 18 م-ن-و-ه-ی
7  حضوری  چهار شنبه93/06/12 صبح 8 الی 12 کلیه حروف عصر 14 الی 18 کلیه حروف

 

 

کارشناسی

دیف  نوع ثبت نام  تاریخ زمان و ساعت مراجعه حروف الفبا مراجعه کننده زمان و ساعت مراجعه حروف الفبا مراجعه کننده
1 اینترنتی سه شنبه 93/06/25 - - - -
2 اینترنتی چهارشنبه 93/06/26  - - -  -
3 اینترنتی پنج شنبه93/06/27 - - -  -
4 اینترنتی جمعه93/06/28 -  -  - -
5 حضوری  شنبه93/06/29  صبح 8 الی 12 الف-ب-پ-ت-ث  عصر 14 الی 18 ج-چ-ح-خ-د-ذ
6 حضوری یک شنبه93/06/30 صبح 8الی 12 ر-ز-ژ-س-ش عصر 14 الی 18 ص-ض-ط-ظ-ع-غ
7 حضوری دوشنبه93/06/31 صبح 8 الی12 ف-ق-ک-گ-ل عصر 14 الی18 م-ن-و-ه-ی
8  حضوری سه شنبه93/07/01  صبح 8 الی 12  کلیه حروف   عصر 14 الی 18 کلیه حروف

 
نظر شما :