انتصاب دکتر سهراب زاده به عنوان نماینده هیات امنای موسسه غیر انتفاعی فیض

۱۵ تیر ۱۳۹۳ | ۱۶:۵۹ کد : ۳۲۰۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۱۶۱
با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر "مهران سهراب زاده" عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان به عنوان نماینده وزیر علوم در هیأت امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی علامه فیض کاشانی منصوب شد.
 

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  دکتر "مهران سهراب زاده" عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان به عنوان نماینده وزیر علوم در هیأت امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی علامه فیض کاشانی منصوب شد.

در این حکم دکتر رضا فرجی دانا افزوده است: به استناد بند 2 ماده 8 و در اجرای ماده 9 اساسنامه مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی علامه فیض کاشانی، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان نماینده اینجانب در هیأت امنای مؤسسه مذکور منصوب می شوید.

 دراین حکم آمده است: نظارت بر نحوه اجرای موارد مندرج در ماده 12 اساسنامه موسسه فوق الذکر ضمن هماهنگی با مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه و انطباق مصوبات هیأت امناء با قوانین و مقررات مربوطه در زمره وظایف قانونی نماینده منتخب خواهد بود.

وزیر علوم در این حکم افزوده  است: اقتضا دارد مستمرا نسبت به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه به مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه وزارت متبوع اقدام فرمایید.

 

نظر شما :