نشست رئیس دانشگاه با استادان و دانشیاران دانشگاه

۲۴ شهریور ۱۳۸۶ | ۱۳:۵۶ کد : ۳۱۱ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۹۰۳
دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد به منظور تبادل نظر و استفاده از دیدگاه‌ها و اندیشه‌های اساتید دانشگاه دیدار ویژه‌ای با اعضای هیأت علمی با مرتبه استاد تمامی و دانشیاری داشت. این دیدار گرم و صمیمی دوشنبه ۱۹/۶/۸۶ در اتاق کنفرانس دانشگاه ترتیب یافت.

دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد به منظور تبادل نظر و استفاده از دیدگاه‌ها و اندیشه‌های اساتید دانشگاه دیدار ویژه‌ای با اعضای هیأت علمی با مرتبه استاد تمامی و دانشیاری داشت. این دیدار گرم و صمیمی دوشنبه 19/6/86 در اتاق کنفرانس دانشگاه ترتیب یافت.

 

 

 

نظر شما :