حجم قراردادهای جاری دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه کاشان در سال ۱۳۸۶ به بیش از سه میلیارد ریال رسید

۳۱ مرداد ۱۳۸۶ | ۱۲:۵۹ کد : ۲۹۱ معاونت پژوهشی
تعداد بازدید:۲۲۱۲
با انعقاد قطعی ۳ مورد قرارداد پژوهشی با سازمانهای خارج از دانشگاه در سال جاری، حجم قراردادهای پژوهشی جاری مدیریت ارتباط با صنعت به بیش از سه میلیارد رسید. اطلاعات قراردادهای جدید این مدیریت به شرح جدول زیر می باشد. عنوان طرح کارفرما مدیر طرح مطالعه و بررسی طرح های نرم افزاری کوتاه مدت و بلند مدت در حوزه دین، فرهنگ و آموزش شورای عالی اطلاع رسانی مهندس سید مهدی وحیدی پور سناریوهای بازیابی ( باز وصل) شبکه برق منطقه ای اصفهان و عملکرد جزیره ای آن در شرایط خاموشی مرکز تحقیقات برق منطقه ای اصفهان دکتر عباس کتابی بررسی نگرش مردم نسبت به بخش تعاونی و تعاونیها و ارائه راهکارهای گسترش فرهنگ تعاونی در جامعه وزارت تعاون دکتر محسن نیازی

با انعقاد قطعی 3 مورد قرارداد پژوهشی با سازمانهای خارج از دانشگاه در سال جاری، حجم قراردادهای پژوهشی جاری مدیریت ارتباط با صنعت به بیش از سه میلیارد رسید. اطلاعات قراردادهای جدید این مدیریت به شرح جدول زیر می باشد.

 

عنوان طرح

کارفرما

مدیر طرح

مطالعه و بررسی طرح های  نرم افزاری کوتاه مدت و بلند مدت در حوزه دین، فرهنگ و آموزش

شورای عالی اطلاع رسانی

مهندس سید مهدی وحیدی پور

سناریوهای بازیابی ( باز وصل) شبکه برق منطقه ای اصفهان و عملکرد جزیره ای آن در شرایط خاموشی

مرکز تحقیقات برق منطقه ای اصفهان

  دکتر عباس کتابی

بررسی نگرش مردم نسبت به بخش تعاونی و تعاونیها و ارائه راهکارهای گسترش فرهنگ تعاونی در جامعه

 وزارت تعاون

دکتر محسن نیازی


نظر شما :