اعلام اولویتهای پژوهشی مؤسسه آموزش عالی کاربردی هلال ایران

۰۲ مرداد ۱۳۸۶ | ۱۱:۴۵ کد : ۲۸۵ معاونت پژوهشی
تعداد بازدید:۱۸۹۸
محورهای تحقیقاتی مؤسسه آموزش عالی کاربردی هلال وابسته به جمعیت هلال احمر اعلام گردید. این مؤسسه اعلام نموده است که از طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی و پایان نامه های دانشجوئی که در راستای اولویتهای اعلام شده باشد حمایت مالی می نماید. علاقمندان جهت مشاهده به وب سایت مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه در بخش اولویتهای پژوهشی مراجعه نموده و پروژه پیشنهادی خود را با هماهنگی اساتید راهنما به این مدیریت ارسال نمایند

محورهای تحقیقاتی مؤسسه آموزش عالی کاربردی هلال وابسته به جمعیت هلال احمر اعلام گردید. این مؤسسه اعلام نموده است که از طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی و پایان نامه های دانشجوئی که در راستای اولویتهای اعلام شده باشد حمایت مالی می نماید. علاقمندان جهت مشاهده  و تکمیل فرم پیشنهاد  به وب سایت مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه در بخش اولویتهای پژوهشی مراجعه نموده و پروژه پیشنهادی خود را با هماهنگی اساتید راهنما به این مدیریت ارسال نمایند

 

 


نظر شما :