اطلاعیه لزوم پرداخت نقدی اجاره خوابگاهها

۰۴ تیر ۱۳۸۶ | ۱۹:۰۷ کد : ۲۷۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۸۵۰
متن بخشنامه به شرح زیر می باشد: ریاست محترم دانشگاه کاشان با اهداء سلام احتراماً، مطابق مصوبه مورخ ۱۳/۱۲/۸۵ هیأت امناء صندوق رفاه دانشجویان ، آخرین تغییرات به عمل آمده در مقررات وصول اجاره بها خوابگاهها و بدهی دانشجویان به شرح ذیل اعلام می گردد: ۱. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور موظفند پس از اخذ سند رسمی ، پرداخت تعهد اجاره بها نسبت به واگذاری خوابگاه، اقدام و اجاره آن را در ابتدای هر نیمسال تحصیلی بصورت نقدی دریافت و به حساب درآمد اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان واریز نمایند. در غیر این صورت مؤسسه آموزشی مربوط، در قبال در اختیار گذاشتن خوابگاهها مکلف به تأدیه اجاره بهای مستنکفین از پرداخت و جبران خسارت وارده می باشد. ۲. به منظور ارائه خدمات مطلوب و حفظ ارزش افزوده سرمایه صندوق رفاه دانشجویان ، میزان ۱۰% از بدهی دانشجویان به هنگام فراغت از تحصیل به طور یکجا و مابقی بدهی تقسیط می شود. خواهشمند است دستور فرمائید در حسن اجرای مقررات نظارت لازم مبذول داشته و گزارش آن را جهت بهره برداری به این صندوق اعلام نمایند. پیشاپیش ار همکاریهای بی دریغ جنابعالی و سایر همکاران تشکر می گردد. با تشکر و آرزوی توفیق الهی مهرداد فولادی نژاد رئیس صندوق رفاه دانشجویان

 

 

 

 

متن بخشنامه به شرح زیر می باشد:

ریاست محترم دانشگاه کاشان

با اهداء سلام

     احتراماً، مطابق مصوبه مورخ 13/12/85 هیأت امناء صندوق رفاه دانشجویان ، آخرین تغییرات به عمل آمده در مقررات وصول اجاره بها خوابگاهها و بدهی دانشجویان به شرح ذیل اعلام می گردد:

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور موظفند پس از اخذ سند رسمی ، پرداخت تعهد اجاره بها نسبت به واگذاری خوابگاه، اقدام و اجاره آن را در ابتدای هر نیمسال تحصیلی بصورت نقدی دریافت و به حساب درآمد اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان واریز نمایند. در غیر این صورت مؤسسه آموزشی مربوط، در قبال در اختیار گذاشتن خوابگاهها مکلف به تأدیه اجاره  بهای مستنکفین از پرداخت و جبران خسارت وارده می باشد.

به منظور ارائه خدمات مطلوب و حفظ ارزش افزوده سرمایه صندوق رفاه دانشجویان ، میزان 10% از بدهی دانشجویان به هنگام فراغت از تحصیل به طور یکجا و مابقی بدهی تقسیط می شود.

خواهشمند است دستور فرمائید در حسن اجرای مقررات نظارت لازم مبذول داشته و گزارش آن را جهت بهره برداری به این صندوق اعلام نمایند.

     پیشاپیش ار همکاریهای بی دریغ جنابعالی و سایر همکاران تشکر می گردد.

با تشکر و آرزوی توفیق الهی

مهرداد فولادی نژاد

رئیس صندوق رفاه دانشجویان


نظر شما :