مناقصه تعداد ۲۵۰ دستگاه رایانه در دانشگاه کاشان

۱۹ تیر ۱۳۸۶ | ۱۳:۴۳ کد : ۲۶۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۸۳۵
دانشگاه کاشان در نظر دارد تعداد ۲۵۰ دستگاه رایانه مورد نیاز خود با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی و با شرایط زیر خریداری نماید. ۱- شرکت کنندگان باید دارای شماره ثبت شرکت و یا جواز کسب و ذکر فعالیت مرتبط در زمینه خرید و فروش تجهیزات کامپیوتری باشند. دارا بودن رتبه شرکت انفورماتیک الزامی است. ۲- پیشنهاد دهندگان باید هفت میلیون ریال (۷۰۰۰۰۰۰ ریال) به صورت نقد در وجه حساب شماره ۱۶۰۹۰۵۵۵۸۴ بانک تجارت شعبه دانشگاه کاشان به نام حساب سپرده دانشگاه کاشان واریز و اسناد مربوط را ضمیمه پیشنهاد نمایند. ۳- مبلغ پیشنهادی فروشندگان باید به عدد و حروف در فرم آگهی مناقصه خوانا نوشته و ذیل آن را امضاء نمایند. ۴- پیشنهاد دهندگان باید رعایت قانون مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی را بنمایند. ۵- کلیه قطعات و تجهیزات باید بر اساس مشخصات و جزئیات فنی که در فرم استعلام می باشد مطابقت و حداقل بمدت یکسال توسط برنده مناقصه گارانتی گردد.انجام تعهدات گارانتی ظرف مدت سه هفته از گزارش در محل دانشگاه خواهد بود. ۶- کلیه شرکت کنندگان در مناقصه باید مدارک مربوط را داخل پاکت سربسته و لاک و مهر شده حداکثر تا تاریخ ۳مرداد ماه ۸۶ به مدیریت پشتیبانی دانشگاه کاشان تحویل نمایند و رسید دریافت نمایند. ۷- به پیشنهاداتی که ناقص، مشروط، ‌نامفهوم،‌ مخدوش، ‌فاقد سپرده برگ پیشنهادی و پس از موعد تحویل داده شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۸- کلیه هزینه های درج آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهد بود. ۹- پیشنهادات واصله دوشنبه ۸/۵/۸۶ ساعت ۱۰ در سالن کنفرانس دانشگاه باز و قرائت خواهد شد. ۱۰- سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول باقی خواهد ماند چنانچه نفرات اول دوم سوم به ترتیب ظرف مدت یک هفته خودداری نمایند سپرده آنها بسود دانشگاه ضبط خواهد شد. ۱۱- فروشندگان جهت دریافت اسناد مناقصه میتوانند در ساعات اداری به واحد پشتیبانی دانشگاه مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن ۲۲۴۰ تماس حاصل نمایند. ۱۲- تحویل کلیه رایانه ها منحصرا در صورت تایید فنی آن توسط واحد رایانه و اطلاع رسانی دانشگاه صورت خواهد پذیرفت و در صورت عدم مطابقت خصوصیات و مشخصات هر یک از قطعات با نمونه اعلام شده از تحویل و ادامه قرارداد جلوگیری خواهد شد. ۱۳- شیوه پرداخت و تسویه حساب، ۳۰% پیش پرداخت در قبال ضمانت معتبر و مابقی پس از تحویل رایانه ها و تایید مرکز رایانه و اطلاع رسانی می باشد. ۱۴- بابت ضمانت گارانتی یکساله و حسن انجام کار معادل ۱۰% از مبلغ قرارداد بصورت چک معتبر بانکی و یا ۲۰% مبلغ به صورت سفته نزد دانشگاه کاشان باقی خواهد ماند. ۱۵- فروشنده موظف خواهد بود پس از انعقاد قرارداد حداکثر ظرف مدت دو هفته کلیه دستگاههای مورد قرارداد را به دانشگاه تحویل نماید. مشخصات قطعه نام قطعه PENTIUM ۴ ۳.۲GHZ (۸۰۰MHZ FSB ۲MBL۲ cache) CPU GIGABYTE (GA-۹۴۵ PL-S۳ آواژنگ ( M.B ۱GB(۲*۵۱۲MB) PC۲-۵۳۰۰ DDR۲ KINGSTON (سریر RAM GIGABYTE GEFORCE ۷۱۰۰GS (GV-NX۷۱G۲۵۶P۴-RH (آواژنگ VGA ۱۶۰GB MAXTOR SATA (سازگار ارقام یا الماس) H.D.D SONY (رهجو)۱۶X DVD-DRIVE GREEN ROSE(POWER:GP۳۰۰A) CASE ۱۷"LG T۷۳۰BHماد ایران) ) MONITOR FARASSOO ۸۹۰۰ ((فراسو KEYBOARD FARASSOO FOM-۱۳۳۰((فراسو MOUSE محل مهر و امضای شرکت: مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه رتبه شرکت انفورماتیک فیش بانکی سابقه شرکت تکمیل فرم درخواست شرکت در مناقصه برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: مرکز رایانه (۲۴۹۵) ۵۵۵۵۳۳۳ – ۰۳۶۱ اداره پشتیبانی: (۲۲۴۰) آدرس: کاشان- بلوار قطب راوندی – دانشگاه کاشان – مدیریت پشتیبانی دریافت فرم مناقصه

 

دانشگاه کاشان در نظر دارد تعداد 250 دستگاه رایانه  مورد نیاز خود با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی و با شرایط زیر خریداری نماید.

 

1-         شرکت کنندگان باید دارای شماره ثبت شرکت و یا جواز کسب و ذکر فعالیت مرتبط در زمینه خرید و فروش تجهیزات کامپیوتری باشند. دارا بودن رتبه شرکت انفورماتیک الزامی است.

2-         پیشنهاد دهندگان باید هفت میلیون ریال (7000000 ریال) به صورت نقد در وجه حساب شماره 1609055584 بانک تجارت شعبه دانشگاه کاشان به نام حساب سپرده دانشگاه کاشان واریز و اسناد مربوط را ضمیمه پیشنهاد نمایند.

3-         مبلغ پیشنهادی فروشندگان باید به عدد و حروف در فرم آگهی مناقصه خوانا نوشته و ذیل آن را امضاء نمایند.

4-         پیشنهاد دهندگان باید رعایت قانون مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی را بنمایند.

5-      کلیه قطعات و تجهیزات باید بر اساس مشخصات و جزئیات فنی که در فرم استعلام می باشد مطابقت و حداقل بمدت یکسال توسط برنده مناقصه گارانتی گردد.انجام تعهدات گارانتی ظرف مدت سه هفته از گزارش در محل دانشگاه خواهد بود.

6-         کلیه شرکت کنندگان در مناقصه باید مدارک مربوط را داخل پاکت سربسته و لاک و مهر شده حداکثر تا تاریخ 3مرداد ماه 86 به مدیریت پشتیبانی دانشگاه کاشان تحویل نمایند و  رسید دریافت نمایند.

7-         به پیشنهاداتی که ناقص، مشروط، ‌نامفهوم،‌ مخدوش، ‌فاقد سپرده برگ پیشنهادی و پس از موعد تحویل داده شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-         کلیه هزینه های درج آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

9-         پیشنهادات واصله دوشنبه 8/5/86  ساعت 10 در سالن کنفرانس دانشگاه باز و قرائت خواهد شد.

10-      سپرده نفرات  دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول باقی خواهد ماند چنانچه نفرات اول دوم سوم به ترتیب ظرف مدت یک هفته خودداری نمایند سپرده آنها  بسود دانشگاه ضبط خواهد شد.

11-     فروشندگان جهت دریافت اسناد مناقصه میتوانند در ساعات اداری به واحد پشتیبانی دانشگاه مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 2240  تماس حاصل نمایند.

12-     تحویل کلیه رایانه ها منحصرا در صورت تایید فنی آن توسط واحد رایانه و اطلاع رسانی دانشگاه صورت خواهد پذیرفت و در صورت عدم مطابقت خصوصیات و مشخصات هر یک از قطعات با نمونه اعلام شده از تحویل و ادامه قرارداد جلوگیری خواهد شد.

13-     شیوه پرداخت و تسویه حساب، 30% پیش پرداخت در قبال ضمانت معتبر و مابقی پس از تحویل رایانه ها و تایید مرکز رایانه و اطلاع رسانی می باشد.

14-     بابت ضمانت گارانتی یکساله و حسن انجام کار معادل 10%  از مبلغ قرارداد بصورت چک معتبر بانکی و یا 20% مبلغ به صورت سفته نزد دانشگاه کاشان باقی خواهد ماند.

15-     فروشنده موظف خواهد بود پس از انعقاد قرارداد حداکثر ظرف مدت دو هفته کلیه دستگاههای مورد قرارداد را به دانشگاه تحویل نماید.

 

 

مشخصات قطعه

نام قطعه

PENTIUM 4   3.2GHZ (800MHZ FSB 2MBL2 cache)

CPU

GIGABYTE  (GA-945 PL-S3 آواژنگ (

M.B

1GB(2*512MB)  PC2-5300 DDR2 KINGSTON (سریر

RAM

GIGABYTE GEFORCE 7100GS  (GV-NX71G256P4-RH   (آواژنگ

VGA

160GB MAXTOR  SATA (سازگار ارقام یا الماس)

H.D.D

SONY (رهجو)16X

DVD-DRIVE

GREEN ROSE(POWER:GP300A)

CASE

17"LG T730BHماد ایران) )

MONITOR

FARASSOO 8900 ((فراسو

KEYBOARD

FARASSOO FOM-1330((فراسو

MOUSE

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                  محل مهر و امضای شرکت:

 

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه

رتبه شرکت انفورماتیک

فیش بانکی

سابقه شرکت

تکمیل فرم درخواست شرکت در مناقصه

برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

مرکز رایانه (2495) 5555333 – 0361

اداره پشتیبانی: (2240)

آدرس: کاشان- بلوار قطب راوندی – دانشگاه کاشان – مدیریت پشتیبانی

 

دریافت فرم مناقصه

 

 

 

 


نظر شما :