افزایش سهمیه های کارآموزی دانشجویان جهت تابستان سال ۸۶

۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ | ۱۲:۴۳ کد : ۲۴۸ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۹۳۵
با پی گیریهای مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه بیش از ۱۲۰ نفر سهمیه کارآموزی توسط دفتر مرکزی ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تابستان ۸۶ جهت کارآموزی دانشجویان دانشگاه کاشان تخصیص یافت. علاوه بر این سهمیه ها، حدود ۵۰ سهمیه نیز از شرکتها و کارخانه های مستقر در کاشان اخذ گردید. با توجه به اهمیت دوره کار‌آموزی در تکمیل آموخته های تئوری دانشجویان و تأکیدات وزارت علوم، اجباری شدن دوره کارآموزی از مهر ۸۶ برای کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی دانشگاههای کشور تحت بررسی است. دانشجویان گرامی جهت ثبت نام و اخذ معرفی نامه در ساعات اداری به مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه مراجعه نموده و جهت اطلاع از محلهای کارآموزی به وب سایت این مدیریت بخش کارآموزی مراجعه نمایند.

با پی گیریهای مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه بیش از 120 نفر سهمیه کارآموزی توسط دفتر مرکزی ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تابستان 86 جهت کارآموزی دانشجویان دانشگاه کاشان تخصیص یافت. علاوه بر این سهمیه ها، حدود 50 سهمیه نیز از شرکتها و کارخانه های مستقر در کاشان اخذ گردید. با توجه به اهمیت دوره کار‌آموزی در تکمیل آموخته های تئوری دانشجویان و تأکیدات وزارت علوم، اجباری شدن دوره کارآموزی از مهر 86 برای کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی دانشگاههای کشور تحت بررسی است. دانشجویان گرامی جهت ثبت نام و اخذ معرفی نامه در ساعات اداری به مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه مراجعه نموده و جهت اطلاع از محلهای کارآموزی به وب سایت این مدیریت بخش کارآموزی مراجعه نمایند.


نظر شما :