امضای قرارداد نظارت بر ۲۵ طرح پژوهشی استانی مابی

۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ | ۱۲:۴۲ کد : ۲۴۷ معاونت پژوهشی
تعداد بازدید:۲۲۰۱
در اجرای مصوبه کار گروه پژوهش، آمار و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان نظارت برپروژه های تحقیقاتی استانی به دانشگاههای دولتی استان محول گردید. لذا قرارداد نظارت بر ۲۵ طرح پژوهشی استانی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان فی مابین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان و معاونت محترم پژوهشی امضاء گردید. پی گیریهای لازم جهت عقد قرارداد و اعلام مشخصات ناظرین هیأت علمی توسط مدیریت ارتباط با صنعت انجام شد.

در اجرای مصوبه کار گروه پژوهش، آمار و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان نظارت بر  پروژه های تحقیقاتی استانی به دانشگاههای دولتی استان محول گردید. لذا  قرارداد نظارت بر 25 طرح پژوهشی استانی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان فی مابین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان و معاونت محترم پژوهشی امضاء گردید. پی گیریهای لازم جهت عقد قرارداد و اعلام مشخصات ناظرین هیأت علمی توسط مدیریت ارتباط با صنعت انجام شد.


نظر شما :