اعلام اولویتهای پژوهشی مورد نیاز وزارت تعاون در سال

۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ | ۱۲:۴۰ کد : ۲۴۴ معاونت پژوهشی
تعداد بازدید:۱۹۷۸
با عنایت به تصویب آئین نامه طرحهای پژوهشی بیرونی دانشگاه در هیأت محترم رئیسه و با پی گیری مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه انعقاد اینگونه قراردادها با خارج از دانشگاه در اولویت کاری حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه قرار دارد. از آنجا که بخش بزرگی از طرحهای پژوهشی توسط سازمانها و وزارت خانه های دولتی سفارش داده می شود، اعضای هیأت علمی دانشگاه می توانند با توجه به تخصص و علاقه، خود مجری اینگونه طرحها باشند. اولویتهای پژوهشی وزارت تعاون و فرمهای مربوطه در اینجا موجود است. اعضای محترم هیأت علمی می توانندحداکثر تا تاریخ ۲۵/۲/۸۶ فرمهای تکمیل شده را به مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه تحویل نمایند.

با عنایت به تصویب آئین نامه طرحهای پژوهشی بیرونی دانشگاه در هیأت محترم رئیسه و با پی گیری مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه انعقاد اینگونه قراردادها با خارج از دانشگاه در اولویت کاری حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه قرار دارد. از آنجا که بخش بزرگی از طرحهای پژوهشی توسط سازمانها و وزارت خانه های دولتی سفارش داده می شود، اعضای هیأت علمی دانشگاه می توانند با توجه به تخصص و علاقه، خود مجری اینگونه طرحها باشند. اولویتهای پژوهشی وزارت تعاون و فرمهای مربوطه در اینجا موجود است. اعضای محترم هیأت علمی می توانندحداکثر تا تاریخ 25/2/86 فرمهای تکمیل شده را به مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه تحویل نمایند.

 

 


نظر شما :