اطلاعیه اسامی اولیه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 92-91 دانشگاه کاشان

۲۶ خرداد ۱۳۹۲ | ۲۰:۰۰ کد : ۲۴۰۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۱۳۶
اطلاعیه اسامی اولیه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 92-91 دانشگاه کاشان

اطلاعیه

اسامی اولیه متقاضیان حائز شرایط جهت پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد
سال تحصیلی 93-92 دانشگاه کاشان

پیرو فراخوان 17/2/92 این دانشگاه، پس از بررسی مدارک دریافتی، اسامی اولیه متقاضیان حائز شرایط به شرح زیر اعلام می شود.

از آنجا که هر دانشجو می تواند صرفاً برای پذیرش نهایی در یک دانشگاه اقدام نماید، لازم است افراد اعلام شده درصورت تمایل به انصراف، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 28/3/92 نسبت به اعلام انصراف خود از پذیرش در این دانشگاه از طریق تکمیل و فاکس فرم شماره 3 به شماره 5513011-0361 اقدام نمایند.

بدیهی است پس از مهلت مذکور نسبت به درج نهایی مشخصات افراد مذکور یا افراد جایگزین، در سایت سازمان سنجش اقدام و این افراد امکان پذیرش در سایر دانشگاه ها را نخواهند داشت.

لازم به ذکر است، پذیرش نهایی افراد، منوط به بررسی و تایید نهایی سازمان سنجش خواهد بود.

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

 

 

فرم شماره 3

درخواست انصراف از پذیرش  بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 93-92 دانشگاه کاشان

اینجانب آقای/ خانم ---------------------- فرزند ----------- متولد ------- با شناسنامه شماره ------------ و شماره ملی --------------- دانشجوی رشته -------------------- از دانشگاه --------------- به شماره دانشجویی --------------- تقاضای انصراف از پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 93-92 دانشگاه کاشان را دارم.

امضاء (مطابق درخواست اولیه)                         تاریخ

 

 

 

 

فهرست متقاضیان استعداد درخشان

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

کد رشته محل پذیرش

1         

فاطمه

شیاسی

51422

2         

نیلوفر

خوش دل امامی

51289

3         

زهرا

اینانلومقدم

51340

4         

سکینه

زمانی

51411

5         

مهسا

صالحی

31870

6         

شهره

رضایی

31870

7         

مریم

زنگنه

31869

8         

وحید

حیدری

33075

9         

مهدی

ملامهدی

33075

10    

مرتضی

ذبیحی حسینی

32948

11    

احسان

گلزاری

32948

12    

محمدصادق

قایدی

32853

13    

احمدرضا

حدیدی

31557

14    


نظر شما :