برگزاری نشست تصویرپردازی از دانشگاه آینده در پرتو توسعه علوم شناختی و هوش مصنوعی در دانشگاه کاشان

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۰۹:۵۷ کد : ۲۳۸۵۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۷۰۰

نشست علمی تصویرپردازی از دانشگاه آینده در پرتو توسعه علوم شناختی و هوش مصنوعی  با حضور دکتر علی اصغر پورعزت رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و رییس انجمن مدیریت دولتی ایران به همت دانشکده امور مالی مدیریت و کارآفرینی در دانشگاه کاشان برگزار شد.
دکتر پور عزت در این نشست توضیحاتی در خصوص دانشگاه آینده در پرتو توسعه علوم شناختی و هوش مصنوعی ارائه کرد و گفت: کمک به بازتعریف آموزش و یادگیری، متحول ساختن روش های یاددهی و یادگیری، کمک به تحول در طرح درس تا اجرای برنامه، متحول ساختن نوع و کیفیت محتوای آموزش، متحول ساختن روش‌های نظارت و ارزشیابی آموزش از چهارچوب کاربست علوم شناختی بر آموزش وپژوهش است.
وی  حکمرانی و اداره، آموزش و یادگیری، اجرا و عملکرد را  چهارچوب کاربست هوش مصنوعی برای آموزش وپژوهش عنوان کرد و گفت: پرورش مهارت های مرتبط با هوش مصنوعی، بازنگری در ارزش یابی ها و آزمون ها، آماده سازی برای محیط کار مبتنی بر هوش مصنوعی رویکردی متعادل در کاربست هوش مصنوعی (مهار افراط و تفریط) از اصول آموزش و یادگیری است.
وی تقویت سواد هوش مصنوعی در بین استادان و کارکنان را لازم دانست و افزود: بر نحوه عملکرد کاربران دانشگاهی در کاربست هوش مصنوعی باید نظارت و ارزیابی شود.  
رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران دانشگاه هوشمند،  دانشگاه جامعه آفرین، دانشگاه حکمت بنیان و دانشگاه متعالی و دانشگاه تمدن ساز  را از دانشگاه های  تصویر پرداز و آینده ساز و ادارک بهتر از جامعه هدف عنوان کرد و اظهار داشت: دانشگاه های هوشمند، دوره های آموزش برای زندگی بهتر و طراحی و ساخت آگاهانه آینده را باید برگزار نمایند.
 وی آماده سازی فضا برای هوش مصنوعی را مورد تاکید قرار داد و افزود: دانشگاه ها باید دو واحد برای مهارت استفاده از هوش مصنوعی را برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا ارائه نمایند و آزمون ها را از حالت سنتی خارج و کتابخانه ها را به هوش مصنوعی مجهز سازند.
دکتر پور عزت، عناصر چهارگانه توسعه دانشگاه را نیازهای نهادهای اجتماعی، دیدگاه های استاد، مواد درسی، خواسته های دانشجو عنوان کرد و افزود:  ترویج و تولید دانش سالم باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: کار بست ظرفیت هوش مصنوعی برای آفرینش جامعه متعالی و تسریع آن به دوره های فرازمانی و فرامکانی لازم است.

کلید واژه ها: دانشگاه هوش کاربست هوش هوش مصنوعی مصنوعی کاربست هوش مصنوعی آموزش آموزش یادگیری یادگیری آینده


( ۱ )

نظر شما :