آگهی مناقصه عمومی امور خدماتی- نظافتی دانشگاه کاشان

۲۶ دی ۱۴۰۲ | ۱۲:۴۲ کد : ۲۳۱۸۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۶۴

آگهی مناقصه عمومی امور خدماتی- نظافتی دانشگاه کاشان

از 1402/12/01 لغایت 1403/11/30

(یک مرحله ای)

دانشگاه کاشان درنظر دارد انجام امور خدماتی نظافتی خود را برای مدت یکسال از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1403/11/30 از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصی،  شرکت های تعاونی واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان برای دریافت شرایط مناقصه به نشانی www.kashanu.ac.ir مراجعه نمایند.


لینک دانلود فایل

( ۳ )

نظر شما :