عضویت در سایت مرجع متخصصین ایران

۲۰ اسفند ۱۳۸۵ | ۱۴:۲۳ کد : ۲۱۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۳۱۲
در راستای تولید محتوای الکترونیکی در سطح ملی، سایت مرجع متخصصین ایران به عنوان اولین بانک اطلاعاتی Online از کلیه متخصصین ایرانی همراه با اطلاعات کامل شخصی، آموزشی و پژوهشی مربوطه و همچنین ارسال کلیه اخبار علمی و پژوهشی به صورت طبقه بندی شده است بگونه ای که بتواند بعنوان مرجع اینترنتی ملی مورد استفاده قرار گیرد. مزایای عضویت: در اختیار داشتن HomePage شخصی همراه با مدیریت محتوا ارسال اخبار، فرصتهای تحصیلی و فراخوان کنفرانسها بصورت روزانه به آدرس Email شما استفاده از کتابخانه دیجیتال سایت با امکان Download امکان برقراری مستقیم با سایر متخصصین عضو و ... . فقط اگر متخصص هستید می توانید به جمع ۱۰۰۰۰ نفری متخصصین ایرانی عضو سایت بپیوندید.

در راستای تولید محتوای الکترونیکی در سطح ملی، سایت مرجع متخصصین ایران به عنوان اولین بانک اطلاعاتی Online از کلیه متخصصین ایرانی همراه با اطلاعات کامل شخصی، آموزشی و پژوهشی مربوطه و همچنین ارسال کلیه اخبار علمی و پژوهشی به صورت طبقه بندی شده است بگونه ای که بتواند بعنوان مرجع اینترنتی ملی مورد استفاده قرار گیرد.

مزایای عضویت:

در اختیار داشتن HomePage شخصی همراه با مدیریت محتوا

ارسال اخبار، فرصتهای تحصیلی و فراخوان کنفرانسها بصورت روزانه به آدرس Email شما

استفاده از کتابخانه دیجیتال سایت با امکان Download

امکان برقراری مستقیم با سایر متخصصین عضو

و ... .

فقط اگر متخصص هستید می توانید به جمع 10000 نفری متخصصین ایرانی عضو سایت بپیوندید.


نظر شما :