انعقاد قرارداد ۲ طرح تحقیقاتی با کارفرمای بیرون

۲۰ اسفند ۱۳۸۵ | ۱۲:۲۸ کد : ۲۱۳ معاونت پژوهشی
تعداد بازدید:۱۶۳۱
پیرو تصویب آئین نامه طرحهای تحقیقات خارجی دانشگاه کاشان در آذرماه ۸۵ با پیگیری مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه، قرارداد انجام ۲ طرح تحقیقاتی زیر با کارفرمایان خارج از دانشگاه منعقد شد. نام طرح کارفرما مجری تاریخ عقد قرارداد کاربرد تکنیکهای رئولوژیکی برای تعیین توزیع وزن مولکولی پلیمرها شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام دکتر غلامحسین صدیفیان(عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی) ۱۵/۹/۸۵ مطالعه راه اندازی مجتمع IT در شهرستان کاشان شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان مهندس محمد امین علیپور(عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر)

پیرو تصویب آئین نامه طرحهای تحقیقات خارجی دانشگاه کاشان در آذرماه 85 با پیگیری مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه، قرارداد انجام 2 طرح تحقیقاتی زیر با کارفرمایان خارج از دانشگاه منعقد شد.

نام طرح

کارفرما

مجری

تاریخ عقد قرارداد

کاربرد تکنیکهای رئولوژیکی برای تعیین توزیع وزن مولکولی پلیمرها

شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام

دکتر غلامحسین صدیفیان(عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی)

15/9/85

مطالعه راه اندازی مجتمع IT در شهرستان کاشان

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

مهندس محمد امین علیپور(عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر)

 


نظر شما :