آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور فضای سبز دانشگاه کاشان

۰۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۲:۱۲ کد : ۲۱۲۶۷ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۰۳

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور فضای سبز دانشگاه کاشان

از 1401/12/01 لغایت 1402/11/30

(یک مرحله ای)

دانشگاه کاشان درنظر دارد انجام امور فضای سبز خود را برای مدت یکسال از تاریخ 1401/12/01 لغایت 1402/11/30، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصی،  شرکت های تعاونی واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان برای دریافت شرایط مناقصه به نشانی www.kashanu.ac.ir مراجعه نمایند.


لینک دانلود فایل

( ۱ )

نظر شما :