آگهی مناقصه عمومی امور خدماتی نظافتی دانشگاه کاشان

۲۸ دی ۱۴۰۱ | ۱۹:۱۴ کد : ۲۱۲۴۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۴۰


آگهی مناقصه عمومی امور خدماتی نظافتی دانشگاه کاشان
از 1401/12/01 لغایت 1402/11/30
(یک مرحله ای)
دانشگاه کاشان درنظر دارد انجام امور خدماتی نظافتی خود را برای مدت یکسال از تاریخ 1401/12/01 لغایت 1402/11/30، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصی،  شرکت های تعاونی واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان برای دریافت شرایط مناقصه به نشانی www.kashanu.ac.ir مراجعه نمایند.


لینک دانلود فایل

( ۴ )

نظر شما :