زوج دانشجوی دکترای شیمی دانشگاه کاشان از رساله دکتری خود دفاع کردند

۲۶ دی ۱۴۰۱ | ۲۰:۳۰ کد : ۲۱۲۲۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۴۴۶


زوج دانشجوی دکترای شیمی تجزیه دانشگاه کاشان روز دوشنبه 26 دی ماه 1401  در یک روز از رساله دکتری خود دفاع کردند.
خانم مرآت مهرزاد از رساله دکترای خود با عنوان" سنتز و شناسایی نانو ذرات TiO2/NS تثبیت شده بر روی یک سویه جدید باکتریایی جدا شده از پساب صنعت نساجی و کاربرد آن در تجزیه زیستی  رنگ ها ی آزویی" با نمره 20 دفاع  و دانش آموخته شد.
این پایان نامه  که کاربرد صنعتی دارد و برای مصارف نساجی مورد استفاده و کاربرد قرار می گیرد، دکتر محسن بهپور استاد راهنما و دکتر فرشته جوکار کاشی استاد مشاور آنرا بر عهده داشتند.
مرآت مهرزاد دوره کارشناسی خود را در رشته شیمی محض، کارشناسی ارشد  در رشته شیمی تجزیه و دکترای خود را در رشته شیمی تجزیه در دانشگاه کاشان گذرانده است.
 همچنین همسر وی، عباس جعفری کاشی نیز از رساله دکترای خود با عنوان  "ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی بدون برچسب CYFRA21-1 و اصلاح حسگرهای الکتروشیمیایی با نانو کامپوزیت های  TbV04/ CuWO4وCuFe2O4/SmVO4 جهت اندازه گیری بورتزومیب، داساتینیب، سفوتاکسیم و آسیکلوویر" با نمره 20 دفاع کرد.
دکتر مهدی شبانی نوش آبادی و دکتر حسینعلی رفیعی پور  راهنمایی این رساله را بر عهده داشتند.

به پاس قدردانی از  فعالیت های علمی و پژوهشی و همچنین ترویج و ترغیب به امر ازدواج دانشجویی، با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی و مشاور امور بانوان از طرف ریاست دانشگاه کاشان، هدایایی به این زوج دانشجو اهدا شد.

چکیده مقاله سنتز و شناسایی نانو ذرات TiO2/NS

چکیده مقاله ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی بدون برچسب CYFRA21-1


( ۱۶ )

نظر شما :