شناسنامه جامع اطلاعات اعضای هیات علمی و شناسنامه جامع امکانات آزمایشگاهی دانشگاه

۱۳ اسفند ۱۳۸۵ | ۱۴:۰۵ کد : ۲۰۸ معاونت پژوهشی
تعداد بازدید:۱۶۷۶
شناسنامه جامع اطلاعات اعضای هیات علمی گروههای آموزشی و پژوهشی و شناسنامه جامع امکانات آزمایشگاهی دانشگاه توسط مدیریت ارتباط با صنعت و با همکاری مستمر مدیران و کارشناسان آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهیه گردید. برای دریافت فایلهای مربوطه به بخش پژوهش قسمت مدیریت ارتباط با صنعت - شناسنامه امکانات آزمایشگاهی - شناسنامه اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان مراجعه فرمایید.

شناسنامه جامع اطلاعات اعضای هیات علمی گروههای آموزشی و پژوهشی و شناسنامه جامع امکانات آزمایشگاهی دانشگاه توسط مدیریت ارتباط با صنعت و با همکاری مستمر مدیران و کارشناسان آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهیه گردید. برای دریافت فایلهای مربوطه به بخش پژوهش قسمت مدیریت ارتباط با صنعت

شناسنامه امکانات آزمایشگاهی

شناسنامه اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان

مراجعه فرمایید.


نظر شما :