انتصاب دو عضو هیات علمی خانم دانشگاه کاشان به عنوان عضو شورای حفاظت از منابع شهرستان کاشان

۱۵ تیر ۱۴۰۱ | ۱۱:۱۴ کد : ۲۰۳۱۹ اخبار دانشگاه دستاورد و افتخارات دانشگاه
تعداد بازدید:۱۶۰۱

طی حکمی از سوی فرمانداری ویژه کاشان خانم دکتر زهرا جشمیدزاده و خانم دکتر هدی قاسمیه دو عضو هیات علمی دانشگاه کاشان، به عنوان عضو شورای حفاظت از منابع آب شهرستان کاشان منصوب گردیدند.
دکتر محمد شریف زارعی طی احکام جداگانه ای افزوده است: با عنایت به تصویب نامه شماره 85166 مورخ 29/5/1387 هیئت وزیران مبنی بر ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب و دستورالعمل اجرایی تشکیل شورای حفاظت از منابع آب، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان عضو شورای حفاظت از منابع آب شهرستان کاشان منصوب می گردید تا با شرکت فعال در جلسات شورا، وظایف محوله را بر اساس مصوبه مذکور به انجام رسانید.

این انتصاب‌ها به پیشنهاد رییس دانشگاه کاشان و در راستای استفاده از ظرفیت علمی و کارشناسی دانشگاه در مدیریت شهرستان انجام شده است.


( ۳ )

نظر شما :