آگهی انتخاب نهایی داوطلبین همکاری با دانشگاه در زمینه کارشناس امور فرهنگی

۲۲ اسفند ۱۳۸۵ | ۱۳:۳۵ کد : ۲۰۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۸۱۱
پیرو اطلاعیه مورخ ۱۴/۱۲/۸۵ مندرج در سایت دانشگاه، مطابق قرار اعلام شده در جلسه مصاحبه عمومی و تخصصی برای انتخاب نهایی چهار نفر کارشناس آگهی شده در بیستم اسفند ماه سال جاری تشکیل و با پذیرفته شدگان مرحله اول مصاحبه گردید و در پایان بر اساس نتایج مصاحبه ها افراد زیر برای همکاری در بخش فرهنگی دانشگاه برگزیده شدند: حمیدرضا جمعدار مرتضی مطهر ثانی آزرانی عاطفه فاطمیه محسن بیگی منتخبین نهایی لازم است برای انجام مراحل اداری به اداره کارگزینی دانشگاه مراجعه فرمایند.

پیرو اطلاعیه مورخ 14/12/85 مندرج در سایت دانشگاه، مطابق قرار اعلام شده در جلسه مصاحبه عمومی و تخصصی برای انتخاب نهایی چهار نفر کارشناس آگهی شده در بیستم اسفند ماه سال جاری تشکیل و با پذیرفته شدگان مرحله اول مصاحبه گردید و در پایان بر اساس نتایج مصاحبه ها افراد زیر برای همکاری در بخش فرهنگی دانشگاه برگزیده شدند:

1. حمیدرضا جمعدار

2. مرتضی مطهر ثانی آزرانی

3. عاطفه فاطمیه

4. محسن بیگی

منتخبین نهایی لازم است برای انجام مراحل اداری به اداره کارگزینی دانشگاه مراجعه فرمایند.


نظر شما :