امضاء تفاهم نامه همکاری آموزشی - پژوهشی پژوهشگاه نیرو و دانشگاه کاشان

۰۸ مرداد ۱۳۹۱ | ۱۷:۱۵ کد : ۱۹۵۸ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۶۲۶
تفاهم نامه همکاری های آموزشی، پژوهشی و فناری میان دانشگاه کاشان و پژوهشگاه نیرو به امضا رسید.
 تفاهم نامه همکاری های آموزشی، پژوهشی و فناری میان دانشگاه کاشان و پژوهشگاه نیرو به امضا رسید.

رییس دانشگاه کاشان گفت: استفاده مطلوب از توانایی های علمی و پژوهشی پژوهشگاه و دانشگاه در جهت اجرای پروژه های پژوهشی- کاربردی مورد نیاز، برگزاری نشست های علمی مشترک و تبادل افکار و اطلاعات در حوزه های تخصصی مورد نیاز صنعت برق و استفاده از تجهیزات پژوهشی مشترک در قالب قراردادهای معین از موضوع های این تفاهم نامه است.

دکتر عباس کتابی، استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های طرفین در اجرای پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی، ایجاد زمینه مناسب برای تعریف و تصویب پروژه های مشترک، استفاده از نیروهای متخصص طرفین برای برگزاری دوره های تخصصی، ارائه کارگاه های تخصصی، حضور در سمینارهای علمی دوره های آموزشی فناوری و نظایر آن و انتشار مقالات علمی حاصل از نتایج پروژه های پژوهشی مشترک مصوب با نام مشترک پژوهشگاه و دانشگاه را از جمله موارد همکاری های مشترک این تفاهم نامه برشمرد.

وی اظهار داشت: با امضاء این تفاهم نامه امکان بازدیدهای علمی محققین و متخصصین بر اساس نیاز پروژه های مورد توافق طرفین و زمینه استفاده از همکاری های متخصصین طرفین برای همکاری در پروژه های پژوهشی فراهم می شود.

دکتر کتابی، ارائه خدمات علمی، آزمایشگاهی و تجهیزات تحقیقاتی مورد نیاز برای اجرای پروژه های پژوهشی مورد توافق طرفین در قالب توافقات معین و همکاری های فنی جهت تاسیس و یا تجهیز آزمایشگاه مورد نیاز در این دانشگاه را از دیگر موارد همکاری های مشترک دانشگاه کاشان و پژوهشگاه نیرو برشمرد.

این تفاهم نامه که در شش ماده، به امضاء دکتر عباس کتابی رییس دانشگاه کاشان و مهندس سید محسن مرجان مهر سرپرست پژوهشگاه نیرو رسیده است به مدت دو سال اعتبار دارد.

 


نظر شما :