مراسم عمومی هفته پژوهش برگزار شد

۲۸ آذر ۱۳۸۵ | ۱۵:۴۶ کد : ۱۸۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۷۲۱
در دومین روز از هفته پژوهش مراسم عمومی هفته پژوهش با حضور گسترده اساتید و دانشجویان دانشگاه کاشان صبح روز یکشنبه ۲۶/۹/۸۵ در سالن آمفی تئاتر دانشگاه برگزار شد. در این مراسم ابتدا معاون پژوهشی دانشگاه گزارشی از تغییرات ساختاری بعمل آمده در حوزه معاونت پژوهشی شامل ایجاد مدیریت ارتباط با صنعت و ایجاد پست معاونت پژوهشی برای دانشکده ها ارائه نمودند و سپس دستاوردهای پژوهشی دانشگاه در یکسال گذشته را بیان نمودند. سپس رئیس دانشگاه درخصوص استناد برنامه چهارم توسعه به دانایی محوری مطالبی ایراد نمودند و در خصوص اعتبارات هزینه شده برای تکمیل زیرساخت های پژوهشی در دانشگاه کاشان و تغییرات مدیریتی ایجاد شده توضیحاتی ارائه نمودند. سخنران بعدی مراسم آقای دکتر بهزاد سلطانی مدیر کل محترم امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان بود که پس از ارائه گزارش از وضعیت اعتبارات پژوهشی کشور و دانشگاهها سخنرانی خود را بطور کامل به بررسی و ارزیابی وضعیت پژوهشی ایران در مقایسه با سایر کشورها اختصاص داد. در این مراسم برنامه موسیقی سمفونی پیامبر اعظم (ص) توسط دانشجویان گروه نوا برای اولین بار بصورت زنده اجرا شد. در انتهای مراسم از پژوهشگران برگزیده دانشگاه اعم از دانشجویان و اساتید از دانشکده ها و پژوهشکده نانو و مرکز پژوهشی اسانس به شرح زیر تقدیر بعمل آمد. الف – دانشکده علوم پایه آقایان : دکتر سیدعلیرضا اشرفی(استاد گروه ریاضی) و دکتر مسعود صلواتی نیاسر(دانشیار گروه شیمی) خانم فاطمه داور(دانشجوی دکترای شیمی) و آقای مجتبی قربانی (دانشجوی دکتری ریاضی) آقایان: علی خیاطیان(دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک) و سیدمهدی رضوی برزکی(دانشجوی کارشناسی فیزیک) ب – دانشکده مهندسی: آقای دکتر غلامرضا دانصفهانی(استادیار گروه مهندسی برق) آقای حمیدرضا انواری نائینی (دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر) خانم زینب السادات میرزایی(دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن) ج – دانشکده علوم انسانی: آقایان: دکتر عباس زراعت (دانشیار گروه حقوق) و دکتر محسن نیازی (استادیار گروه علوم اجتماعی) د – دانشکده معماری و هنر: آقای دکتر احمد اکبری (استادیار گروه فرش) خانم متین باستان فر (دانشجوی کارشناسی معماری) هـ - پژوهشکده علوم و فناوری نانو آقای دکتر غلامرضا وکیلی نژاد (دانشیار گروه مهندسی شیمی و قائم مقام پژوهشکده علوم و فناوری نانو) و – مرکز پژوهشی اسانس های طبیعی آقای دکتر جواد صفایی قمی (دانشیار گروه شیمی و پژوهشگر مرکز پژوهشی اسانسهای طبیعی)

 

در دومین روز از هفته پژوهش مراسم عمومی هفته پژوهش با حضور گسترده اساتید و دانشجویان دانشگاه کاشان صبح روز یکشنبه 26/9/85 در سالن آمفی تئاتر دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم ابتدا معاون پژوهشی دانشگاه گزارشی از تغییرات ساختاری بعمل آمده در حوزه معاونت پژوهشی شامل ایجاد مدیریت ارتباط با صنعت و ایجاد پست معاونت پژوهشی برای دانشکده ها ارائه نمودند و سپس دستاوردهای پژوهشی دانشگاه در یکسال گذشته را بیان نمودند. سپس رئیس دانشگاه درخصوص استناد برنامه چهارم توسعه به دانایی محوری مطالبی ایراد نمودند و در خصوص اعتبارات هزینه شده برای تکمیل زیرساخت های پژوهشی در دانشگاه کاشان و تغییرات مدیریتی ایجاد شده توضیحاتی ارائه نمودند.

سخنران بعدی مراسم آقای دکتر بهزاد سلطانی مدیر کل محترم امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان بود که پس از ارائه گزارش از وضعیت اعتبارات پژوهشی کشور و دانشگاهها سخنرانی خود را بطور کامل به بررسی و ارزیابی وضعیت پژوهشی ایران در مقایسه با سایر کشورها اختصاص داد.

در این مراسم برنامه موسیقی سمفونی پیامبر اعظم (ص) توسط دانشجویان گروه نوا برای اولین بار بصورت زنده اجرا شد.

در انتهای مراسم از پژوهشگران برگزیده دانشگاه اعم از دانشجویان و اساتید از دانشکده ها و پژوهشکده نانو و مرکز پژوهشی اسانس به شرح زیر تقدیر بعمل آمد.

 

الف – دانشکده علوم پایه

آقایان : دکتر سیدعلیرضا اشرفی(استاد گروه ریاضی) و دکتر مسعود صلواتی نیاسر(دانشیار گروه شیمی)

خانم فاطمه داور(دانشجوی دکترای شیمی) و آقای مجتبی قربانی (دانشجوی دکتری ریاضی)

آقایان: علی خیاطیان(دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک) و سیدمهدی رضوی برزکی(دانشجوی کارشناسی فیزیک)

 

ب – دانشکده مهندسی:

آقای دکتر غلامرضا دانصفهانی(استادیار گروه مهندسی برق)

آقای حمیدرضا انواری نائینی (دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر) خانم زینب السادات میرزایی(دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن)

 

ج – دانشکده علوم انسانی:

آقایان: دکتر عباس زراعت (دانشیار گروه حقوق) و دکتر محسن نیازی (استادیار گروه علوم اجتماعی)

 

د – دانشکده معماری و هنر:

آقای دکتر احمد اکبری (استادیار گروه فرش)

خانم متین باستان فر (دانشجوی کارشناسی معماری)

 

هـ - پژوهشکده علوم و فناوری نانو

آقای دکتر غلامرضا وکیلی نژاد (دانشیار گروه مهندسی شیمی و قائم مقام پژوهشکده علوم و فناوری نانو)

 

و – مرکز پژوهشی اسانس های طبیعی

آقای دکتر جواد صفایی قمی (دانشیار گروه شیمی و پژوهشگر مرکز پژوهشی اسانسهای طبیعی)

 

 

( ۱ )

نظر شما :