نشست مشترک مدیران دفاتر همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه‌های کاشان وعلوم پزشکی کاشان

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۲۲:۰۵ کد : ۱۷۶۱۱ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۳۶۴

 نشست مشترک مدیران دفاتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه کاشان با دانشگاه علوم پزشکی کاشان در تاریخ 23 فروردین 1400به منظور تحقق بخشی از تفاهم نامه منعقده بین دو دانشگاه، برگزار شد.

مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه کاشان در این نشست،  فعالیتها و امکانات دانشگاه کاشان در حوزه‌ی بین‌الملل را برشمرد و در رابطه با مرکز زبان، آموزش زبان فارسی به دانشجویان غیر فارسی زبان، نحوه‌ی پذیرش دانشجویان غیر ایرانی، فعالیتهای بین‌الملل اعضای هیأت علمی، برگزاری جلسات مشترک بین اعضای هیأت علمی دو دانشگاه و ... توضیحاتی ارائه داد.

دکترعلیرضا  جوادی هدف از این نشست را ارتباطات و همکاری‌های بین المللی بین این دو دانشگاه عنوان و اظهار امیدواری کرد با تبادل تجربیات و ارتباط هر چه بیشتر گسترش و توسعه  همکاری های  علمی و بین المللی این دو دانشگاه را شاهد بود.

مدیر امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز، در رابطه با فعالیت های امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی توضیحاتی داد و نقاط مشترک فعالیت های دو دانشگاه در حوزه‌ی بین‌الملل را مورد اشاره قرار داد.

دکترغزاله  مشکدانیان در رابطه با همکاری در ایجاد میز مشترک با دانشگاه کاشان، انعقاد تفاهم نامه جهت همکاری در جهت ارتقاء بین‌المللی، توریسم سلامت، شرکت در نمایشگاه ها به صورت مشترک و ... پیشنهادهایی را ارائه داد.

در این نشست مقرر شد با تمرکز بر نقاط مشترک فعالیتهای دو دانشگاه، مدیر امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی ضمن انجام بازدید از دانشگاه کاشان و انعقاد تفاهم نامه و آشنایی با پتانسیلهای دانشگاه کاشان، به ویژه بررسی امکان اسکان دانشجویان خارجی در خوابگاه های دانشگاه کاشان و بازدید از پژوهشکده‌ی اسانس  و... اقدام شود .


نظر شما :